PUP w Limanowej wesprze finansowo zatrudnianie osób powyżej 50 roku życia

PUP w Limanowej wesprze finansowo zatrudnianie osób powyżej 50 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej pozyskał dodatkowe pieniądze z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie pracodawców przy zatrudnianiu bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje pracodawcom przez okres kolejnych 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia czyli 840 złotych.

Warunkiem otrzymanie wsparcia jest również utrzymanie w zatrudnieniu tych osób przez okres, co najmniej 6 miesięcy po upływie okresu refundowanego.

Ponadto PUP ma jeszcze pieniądze na aktywizację bezrobotnych do 30 roku życia w ramach bonów na zasiedlenie (dla 20 osób) oraz bonów szkoleniowych (dla 30 osób).

– Zachęcamy również pracodawców do składania do dnia 15 września br. wniosków o przyznanie dofinansowania do szkoleń pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Posiadamy na ten cel 250 tysięcy złotych. – mówi dyrektor PUP, Marek Młynarczyk. – W chwili obecnej czekamy również na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznania dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy w kwocie ponad 2,5 mln złotych. Pieniądze te chcemy przeznaczyć na realizację prac interwencyjnych dla 50 osób bezrobotnych (6 miesięcy refundacji w kwocie ok. połowy minimalnego wynagrodzenia + 3 miesięczne zatrudnienie po okresie refundowanym), doposażenie lub wyposażenie 30 stanowisk pracy po 19 tysięcy złotych oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 100 bezrobotnych po 18 tysięcy złotych. Nabór wniosków do tych programów zostanie ogłoszony na stronie internetowej PUP w Limanowej po otrzymaniu decyzji Ministra.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w ramach poszczególnych programów oraz druki wniosków można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy Limanowej, ul. J. Marka 9, tel. 018/ 33 75 850 lub na www.pup.limanowa.pl

żródło/PUP Limanowa

 

Zobacz również