Wstępny raport. Blisko 200 km uszkodzonych dróg po wtorkowej nawałnicy

Wstępny raport. Blisko 200 km uszkodzonych dróg po wtorkowej nawałnicy

Komisja do spraw szacowania szkód pracuje w rejonie uszkodzeń infrastruktury drogowej. Najprawdopodobniej do jutra będzie pełny raport z uszkodzeń dróg powiatowych i mostów. Dziś natomiast wiadomo już, iż uszkodzonych jest w sumie blisko 200 km dróg w gminach Mszana Dolna, Dobra i Jodłownik.

Obecnie na miejscach zniszczeń pracuje 10 zastępów PSP i 10 zastępów OSP, łącznie ok. 150 strażaków. W tym 7 jednostek spoza powiatu limanowskiego (m.in. jednostka Kadetów z Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie).

Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej:

Komisja do spraw szacowania szkód cały czas pracuje w rejonie uszkodzeń infrastruktury drogowej. Najprawdopodobniej do jutra będzie pełny raport z uszkodzeń dróg powiatowych i mostów.

Na obecną chwilę największe szkody wezbrane wody dokonały w ciągu drogowym Porąbka – Szczyrzyc – Pogorzany oraz Przenosza a także w rejonie Kasinka Mała – Węglówka – Kasina Wielka. Wstępnie, uszkodzonych jest ok. 8 km dróg powiatowych. Są to szkody o charakterze podmyć i znacznych uszkodzeń korpusów drogowych, zamulenia i zniszczenia przepustów, rowów i poboczy.

Uszkodzeniu uległy 3 obiekty mostowe:

– w miejscowości Pogorzany ze względu na skalę zniszczeń most został zamknięty dla ruchu drogowego. Objazd pomiędzy Szczyrzycem a Raciechowicami wyznaczony został przez miejscowość Góra Jana –  Zegartowice.

– pozostałe 2 obiekty mostowe, które zostały uszkodzone w wyniku wezbrania rzeki, znajdują się w Kasince Małej. Jeden z nich ma uszkodzone zabezpieczenia i stożki mostowe. Przy drugim obiekcie mostowym nastąpiło całkowite przerwanie przez wodę dojazdu do mostu. Droga pomiędzy Kasinką Małą a Kasiną Wielką jest nieprzejezdna tym rejonie. Najbliższy przejazd pomiędzy tymi miejscowościami jest tylko przez Mszanę Dolną.

  Drogi powiatowe wyłączone z ruchu drogowego:

–  droga 1622 K – Dąbie – Szczyrzyc –  Dobra / uszkodzony most w miejscowości Pogorzany,

–  droga 1626 K – Kasinka Mała – Węglówka – Kasina Wielka /uszkodzone 2 mosty/,

Gmina Mszana Dolna:

 –  uszkodzonych jest ok. 100 km. dróg gminnych,

–  4 mosty zostały całkowicie zniszczone, natomiast 6 mostów zostało podmytych i są nieprzejezdne,

– 70 uszkodzonych budynków mieszkalnych,

– 70 uszkodzonych budynków gospodarczych

–   2 uszkodzone szkoły.

Gmina Jodłownik:

 –  uszkodzonych jest 30 km. dróg gminnych,

–  uszkodzonych i nieprzejezdnych jest 8 mostów,

–  12 uszkodzonych budynków mieszkalnych,

–  10 uszkodzonych budynków gospodarczych,

–    1 uszkodzony szpital,

–    1 uszkodzona szkoła.

  Gmina Dobra:

– uszkodzono jest 60 km dróg gminnych oraz 30 osiedlowych- razem 90 km

– uszkodzonych jest 15 mostów na drogach gminnych i 8 na drogach wewnętrznych/osiedlowych/ – razem 23.

TAURON SA w Limanowej

Wyłączone pozostają 2 obwody nN ze stacji Kasinka Mała 8 (brak prądu dla przysiółków Gocałki, Brzegi). Trwają prace w tym rejonie przy odbudowie sieci – przewidywany czas przywrócenia zasilania dziś tj. 07.08.2014 około godziny 11:00

Ponadto bez napięcia pozostają stacje własne Odbiorców: Drewtrans i Pyrz. stacje te będą zasilone po odbudowie przez właścicieli sieci.

 Rejon Dystrybucji Gazu w Limanowej:

– na terenie gminy Jodłownik – uszkodzony gazociąg  w miejscowości Szczyrzyc  (zerwanie gazociągu PE63/Dn 50 mm   na moście) w dniu dzisiejszym  zostanie przywrócona dostawa gazu dla 7 odbiorców (W porozumieniu z Wójtem Gminy Jodłownik, gmina  ma zasypać przyczółki mostu, a Zakład Gazu naprawi awaryjnie połączy zerwany gazociąg w celu uruchomienia dostawy gazu dla 7 klientów  

na terenie gminy Dobra – uszkodzony gazociąg  w miejscowości Skrzydlna  (zerwanie gazociągu PE32/Dn 25 mm   na moście)   dniu wczorajszym uszkodzony gazociąg został odcięty ( klient za mostem nie jest odbiorcą gazu) i przywrócono dostawę gazu do  odbiorcy który w wyniku zamknięcia zasuwy wstrzymano dostawę gazu.

Na chwile obecną  na sieci gazowej stwierdzono 5 wymyć  sieci gazowej w ciekach wodnych stanowiących dopływy do rzeki  Stradomki.

Nie ma zagrożenia  przerwami w dostawie gazu dla klientów.

na terenie gminy Mszana Dolna uszkodzonych jest 6 ciągów sieci gazowej głównie w obrębie koryta rzeki, w miejscowościach gmina Mszana Dolna, Węglówka, Kasinka Mała-250 budynków mieszkalnych ma wstrzymaną dostawę gazu.

Strażacy usuwają skutki nawałnicy, w chwili obecnej liczba zalanych, lub podtopionych budynków na terenie powiatu limanowskiego to ponad 250 obiektów, z czego w samej miejscowości  Kasinka Mała liczba odnotowanych podtopień wynosi 175, z czego 104 to budynki mieszkalne.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydał kolejne ostrzeżenie dla Województwa Małopolskiego –  Silne burze z gradem/drugiego stopnia a także intensywne opady deszczu/2. IMIGW Prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm, oraz porywami wiatru do 65 km/h. Lokalnie opady gradu. W nocy prognozuje się dodatkowo wystąpienie punktowo opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 40 mm do 60 mm.

żródło powiat Limanowa


Zobacz również