XXXIV Piesza Pielgrzymka z Mszany Dolnej do Częstochowy

XXXIV Piesza Pielgrzymka z Mszany Dolnej do Częstochowy

Grupa z Mszany Dolnej liczy ponad 230 osób, do przejścia ma prawie 220 km. Ich trasa wiedzie przez Myślenice, Kraków, Iwanowice, Kąpiele Wielkie i Poczesną. Przed obraz Czarnej Madonny dotrą 11 sierpnia. Relacja Grażyny Płoskonki.

(…) Słońce właśnie wstało i roztoczyło parasol świetlistych promieni, które stopniowo rozgrzewały chłodne poranne powietrze. Ciszę tego sierpniowego poranka przerwał jednak gwar przy kościele Św. Michała Archanioła, gdzie o 8 rano zebrali się pielgrzymi z dekanatu mszańskiego, aby Mszą Św. rozpocząć XXXIV już Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. Kazanie do pielgrzymów wygłosił ksiądz proboszcz Jerzy Raźny. Przypomniał on pątnikom jak wiele intencji muszą zanieść przed tron Czarnej Madonny. Przypadająca za dwa lata rocznica Chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży, a także dziękczynienie za tegoroczną kanonizację Jana Pawła II. Kończąc, ksiądz proboszcz zacytował słowa wielkiego Papieża Polaka wygłoszone podczas jednego z kazań do młodych: To przez Maryję poznajemy Jezusa, a przez Jezusa poznajemy Jego Matkę. Te słowa właśnie zapadły wszystkim najbardziej w pamięć. Przez kolejne 8 dni poprzez modlitwę do Czarnej Madonny pielgrzymi poznawać będą również Jego Syna.

Na koniec jeszcze kilka słów skierowali do pątników ksiądz przewodnik – Jan Przybocki i ksiądz Tomasz Stec – przewodnik grupy IV. Ksiądz Tomasz przewodniczy wspólnocie z Mszany Dolnej po raz pierwszy, zastąpiwszy księdza Mateusza Korpaka.

Grupa z Mszany Dolnej liczy ponad 230 osób, do przejścia ma prawie 220 km. Ich trasa wiedzie przez Myślenice, Kraków, Iwanowice, Kąpiele Wielkie i Poczesną. Przed obraz Czarnej Madonny dotrą 11 sierpnia. 

Trzeciego dnia pielgrzymi z Mszany Dolnej uczestniczyć będą we Mszy Św. na Wawelu, której przewodniczyć będzie Metropolita Krakowski – ksiądz Stanisław Dziwisz. Opuszczając Gród Kraka, przemaszerują przez Rynek i Bramę Floriańską, pozdrawiając mieszkańców dawnej stolicy Polski.

Opiekę nad grupą sprawować będą grupy porządkowych, technicznych, kwatermistrzów, medycznych i muzycznych. Ze wspólnotą pielgrzymować będzie 2 księży i 4 kleryków. Wraz z grupą z Myślenic, Niepołomic i Gdowa grupa z Mszany Dolnej tworzyć będzie Wspólnotę V Pielgrzymki Krakowskiej.

Każdego dnia na stronie pielgrzymki – www.pielgrzymkamszana.tk ukazywać się będzie relacja z drogi i zdjęcia. Zapraszamy także do odwiedzania naszej strony na facebook’u. (…)

fot./tekst Grażyna Płoskonka

Zobacz również