Znany jest już harmonogram roku szkolnego 2014/2015

Znany jest już harmonogram roku szkolnego 2014/2015

Znany jest już harmonogram w nadchodzącym roku szkolnym. Tegoroczna przerwa zimowa dla uczniów małopolski rozpocznie się 16 lutego i potrwa do 1 marca. Dzieci i młodzież rok szkolny zakończą 26 czerwca.

Harmonogram opracowany został na podstawie kalendarza roku szkolnego ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz na podstawie harmonogramu egzaminów w 2015 roku wg komunikatu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Harmonogram w roku szkolnym 2014/2015:

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2014 roku

2. Zimowa przerwa świąteczna

22 – 31 grudnia 2014 roku

3. Ferie zimowe

16 lutego – 1 marca 2015 roku 

4. Wiosenna przerwa świąteczna

2- 7 kwietnia 2014 roku

5. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia o ocenianiu 1 kwietnia 2015 r. (środa):

część pierwsza  – język polski i matematyka – godz. 9:00

część druga – język obcy nowożytni – godz. 11:45.

Dodatkowy termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia o ocenianiu 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek):

część pierwsza  – język polski i matematyka – godz. 9:00

część druga – język obcy nowożytni – godz. 11:45.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół:

ze sprawdzianu przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu -19 czerwca 2015 r. (data wydania zaświadczenia: 26 czerwca 2015 r.).

6. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia o ocenianiu:

część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 roku (wtorek)

–  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

– z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 roku (środa)

–  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

–  z zakresu matematyki – godz. 11:00

język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 roku (czwartek)

–  na poziomie podstawowym – godz. 9:00

– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego: przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia o ocenianiu:

część humanistyczna – 1 czerwca 2015 roku (poniedziałek)

–  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

–  z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

część matematyczno-przyrodnicza – 2 czerwca 2015 roku (wtorek)

–  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

– z zakresu matematyki – godz. 11:00

język obcy nowożytny – 3 czerwca 2015 roku (czwartek)

– na poziomie podstawowym – godz. 9:00

– na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół:

z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu – 19 czerwca 2015 roku (data wydania zaświadczenia: 26 czerwca 2015 roku).

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2015 roku

8. Ferie letnie

27 czerwca – 31 sierpnia 2015 roku

fot./żróło UG Mszana Dolna/wojewodztwo malopolskie

Zobacz również