Bolesław Żaba: Konkursy na dyrektorów były przeprowadzone zgodne z prawem

Bolesław Żaba: Konkursy na dyrektorów były przeprowadzone zgodne  z prawem

Wojewoda Małopolski nie znalazł podstaw do unieważnienia zarządzeń Wójta Gminy Mszana Dolna zatwierdzających konkursy na dyrektorów placówek oświatowych w Olszówce i Rabie Niżnej. Czytamy w piśmie przesłanym do naszej redakcji przez UG w Mszanie Dolnej.

Analizując punkt po punkcie wszystkie zarzuty sformułowane przez osoby podważające prawidłowość przeprowadzenia konkursów Wojewoda uznał je bezzasadne”

1. Niedopuszczania niektórych organizacji związkowych do prac komisji

2. Powołoania w skąłd komisji konkursowej osób niekompetentnych, które naruszyły zasadę bezstronności działając celowo na szkodę jednego z kandydatów

3. Braku odpowiednich kwalifikacji jednej z kandydatek na stanowisko dyrektora ZPO Raba Niżna.

Jako Wójt Gminy Mszana Dolna, nie jestem zaskoczony takim stanowiskiem organu nadzorczego. Potwierdza ono, że mogę polegać na kompetencjach moich urzędników. Konkursy przygotowano z najwyższą starannością. Na każdym etapie korzystano z pomocy prawnej.

Konkursy w szkołach zawsze rodzą emocje. Wygrany jest jeden. Dużą sztuką jest poradzić sobie z porażką. Jestem przekonany, że w przypadku konkursów, które odbywały się w maju w gminie podjęto dobre decyzje, które zaowocują dobrem środowiska szkolnego. W szczególności licze na poprawe nauczania wyników w szkole w Olszówce. W Rabie Niżnej po dwóch latach sprawowania funkcji dyrektora przez Panią Agatę Jarosz już widać efekty zmian w zakresie nauczania. Zarówno wyniki testów po klasie szóstej jak i testów gimnazjalnych były w tej szkole najlepsze w gminie i znacznie powyżej średniej powiatowej jak i wojewódzkiej.

Zobacz również