IV Festiwal Beskidzka Podkówecka. Program

IV Festiwal Beskidzka Podkówecka. Program

Festiwal BESKIDZKA PODKÓWECKA organizowany jest po raz czwarty. Organizację tegorocznej edycji festiwalu podjął Burmistrz Miasta Limanowa. Festiwal ma na celu kultywowanie i upowszechnianie bogactwa kultury ludowej, tradycji grup tworzących i działających na terenie Beskidu Wyspowego.

14 września 2014 roku Amfiteatr w Parku Miejskim w Limanowej: 

15.00 -15.20                Zespół Regionalny „ZBYRCOK” ze Słopnic   

15.25 – 15.45              Zespół Regionalny „POWICHER” z Rdzawki

15.50 – 16.10              Zespół Regionalny „BANDA –  BUREK” z Wiśniowej

16.15 – 16.35              Zespół Regionalny „MALI MĘCINIANIE” z Męciny

16.40 – 17.00              Zespół Regionalny „PRZYSZOWIANIE” z Przyszowej

17.05 – 17.25              Zespół Regionalny „LIMANOWIANIE” z Limanowej

17.30 – 17.50              Zespół Regionalny „OLSZOWIANIE” z Olszówki

ok. 18.30                      ogłoszenie wyników

Bogate tradycje zespołów winny być inspiracją do zachowania najcenniejszych i autentycznych wartości w śpiewie, tańcu, stroju i obrzędach dla młodego pokolenia a także źródłem do zachowania  własnej historii i tożsamości regionalnej. Festiwal będzie okazją  do spotkania się zespołów i zaprezentowania swoich osiągnięć mieszkańcom i turystom odwiedzającym naszą piękną ziemię.

Festiwal  stanowi podsumowanie akcji Odkryj Beskid Wyspowy w 2014 roku.

Festiwal ma charakter konkursu, w którym bierze udział jeden zespół reprezentujący daną Gminę Beskidu Wyspowego wytypowany przez Gminę lub jej instytucję kulturalną. W IV edycji festiwalu zgłoszono7 zespołów regionalnych.

Zgodnie z zapisem regulaminowym zespoły winny prezentować programy zgodne z tradycją i kulturą danego regionu jaki prezentuje zachowując: właściwy strój, rekwizyty, skład muzyki, gwarę, odpowiedni repertuar tańców i melodii, a w przypadku programu obrzędowego, obrzęd zgodny z danym regionem.

Komisja Artystyczna w składzie :

1/ Aleksandra Szurmiak- Bogucka  etnomuzykolog

2/ Michalina Wojtas choreograf

3/ Benedykt Kafel etnograf

dokona w oparciu o regulamin oceny prezentowanych programów.

Kolejność występów zespołów:

15.00 -15.20                Zespół Regionalny „ZBYRCOK” ze Słopnic   

15.25 – 15.45              Zespół Regionalny „POWICHER” z Rdzawki

15.50 – 16.10              Zespół Regionalny „BANDA –  BUREK” z Wiśniowej

16.15 – 16.35              Zespół Regionalny „MALI MĘCINIANIE” z Męciny

16.40 – 17.00              Zespół Regionalny „PRZYSZOWIANIE” z Przyszowej

17.05 – 17.25              Zespół Regionalny „LIMANOWIANIE” z Limanowej

17.30 – 17.50              Zespół Regionalny „OLSZOWIANIE” z Olszówki

ok. 18.30                      ogłoszenie wyników

 

ZESPÓŁ REGIONALNY  SŁOPNICKI ZBYRCOK

Zespół Regionalny Zbyrcok działa pod patronatem  Stowarzyszenia Związek Podhalan oddział Białych Górali w Słopnicach. Powstał 2 lutego 2013 roku z inicjatywy młodzieży.   Kierownikiem zespołu jest pani Elżbieta Curzydło, a funkcję kierownika muzycznego pełni Wincenty Curzydło. Celem działalności zespołu jest promowanie i szerzenie szeroko rozumianej kultury i tradycji ludowej Górali Słopnic. Zespół tworzy kapela lachowska, natomiast stroje i repertuar to tradycje górali białych. W jego skład wchodzi około 35 osób, wśród których większość to młodzież i dorośli.

Nazwa zespołu jest słowem regionalnym. „Zbyrcok” to określenie metalowego dzwonka zawieszanego na szyi owiec. Zespół działa w wymiarze lokalnym. Pierwszy oficjalny występ nowopowstałego zespołu miał miejsce 11 maja 2013 roku we Lwowie, podczas obchodów Dni Miasta Lwowa. Zespół wystąpił wówczas na scenie Filharmonii Lwowskiej.

W 2012 r. kapela zdobyła I miejsce na Limanowskiej Słazie  a rok później powtórzyła sukces wraz z zespołem który zdobył III miejsce oraz  kwalifikację na IV Małopolski Konkurs Obrzędów,Obyczajów i Zwyczajów Ludowych ”Pogórzanskie Gody” odbywający się w Łużnej .Tam z kolei zespół wywalczył  II miejsce. Podczas 44 Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, występ kapeli zakończył się dużym sukcesem, bowiem kapela zespołu zajęła I miejsce. W 2013 r. kapela zdobyła II miejsce na „Druzbacce” w Podegrodziu, a w 2014r. III miejsce . Swój debiut miała też żeńska grupa śpiewacza która otrzymała III miejsce, zaś w lipcu na tegorocznym festiwalu Górali Polskich w Żywcu kapela zdobyła drugi raz z rzędu pierwsze miejsce.

Program:  Zespół zaprezentuje program pod tytułem „Po sianokosach” . Jest to obrzęd związany ze zbiorem siana które służyło do karmienia zwierząt.  Podczas grabienia ostatniej łąki do dziewcząt przychodzi chłopak z sąsiedztwa. Zaczepia je oraz oferuje swoją pomoc przy pracy . Z rozmowy chłopaka z gazdą wynika, że jego cel był inny a mianowicie chęć urządzenia potańcówki w chałpie . Gospodarze cieszą się ,że jego córki mają duże powodzenie u chłopców a to wróżba na ich rychły ożenek. Oczywiście  zgadzają się  , spraszają muzykę i zabawa odbywa się do późnych godzin nocnych 

ZESPÓŁ REGIONALNY  POWICHER Z RDZAWKI 

Repertuar zespołu regionalnego Powicher oparty jest na folklorze podhalańskim, który jest najbliższy sercom mieszkańców Rdzawki. Dzieci wystąpią w odświętnych strojach które ubierają nie tylko na scenę ale także podczas ważnych uroczystości. Zespół przedstawi program przygotowany specjalnie na Festiwal Beskidzka Podkówecka, prezentujący muzykę oraz taniec i śpiew góralski w artystycznym opracowaniu. 

ZESPÓŁ REGIONALNY  MALI MĘCINIANIE

Zespół Regionalny Mali Męcinianie powstał w 1998 roku z inicjatywy Dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 w Męcinie- Marii Lupy oraz ówczesnego przewodniczącego Rady Rodziców – Pana Józefa Oleksego, przy znacznym wsparciu władz Gminy Limanowa. Jego członkami są dzieci – uczniowie szkoły w Męcinie. W swoich programach zespół prezentuje tańce, muzykę i pieśni Lachów Limanowskich i Lachów Sądeckich w tradycyjnych strojach tychże regionów. Repertuarem, choreografią, nauką tańca, śpiewu i gwary zajmują się panie Jadwiga Kuczaj i Barbara Sławecka, muzyką Pan Władysław Michura. Zespół działa w dwóch grupach wiekowych.Grupa dziecięca liczy obecnie 23 członków, a grupa młodzieżowa 29.

 Mali Męcinianie nie tylko reprezentują szkołę poprzez uczestnictwo w ważnych wydarzeniach kulturalnych wsi, gminy i powiatu, ale także biorą udział w wielu konkursach
i przeglądach w kraju i za granicą. Na swoim koncie maja m. in.:

 • I miejsce na Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe kolędowanie”,
   
 • I miejsce w Małopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Smok”,
   
 • Cztery I miejsca, trzy II i dwa III w Konkursie Muzyk, Instrumentalistów,
  Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych  „Druzbacka”,
   
 • II miejsce w konkursie „Beskidzka podkówecka”,
   
 • II miejsce dla grupy młodzieżowej na Limanowskiej Słazie, trzy II miejsca dla grupy śpiewaczej oraz kilka nagród indywidualnych dla solistów i gawędziarzy,
   
 • I miejsce dla solisty na ogólnopolskim konkursie Sabałowe Bajania
  w Bukowinie Tatrzańskiej.

Największym sukcesem, a przede wszystkim promocją zespołu są nagrane płyty cd pt.:  „Zagroj mi muzycko…” oraz „Jo se Męciniocek”. Znajdują się na nich pieśni charakterystyczne dla folkloru Lachów Sądeckich i regionu limanowskiego
w oryginalnym żywiołowym wykonaniu dzieci. 

Zespół koncertował w Rzymie, Paryżu, na Lazurowym Wybrzeżu, oraz dwa razy
w Watykanie – dla Papieża Jana Pawła II oraz dla Papieża Benedykta XVI

Wielki zachwyt publiczności dzieci wzbudziły podczas Międzynarodowego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Luchačowicach (Czechy).

GRUPA MŁODZIEŻOWA

Program: „Kaśka do chołpy!”

Odpust w Męcinie był bardzo ważnym wydarzeniem. Do wsi schodzili się mieszkańcy sąsiednich miejscowości – Chomranic, Klęczan. Dla młodzieży była to okazja do spotkań, ale jej męska część nie lubiła konkurencji więc łatwo było o tzw sarpacko. Na tym motywie zbudowana jest fabuła przedstawienia.

W programie zobaczymy różnorodność tańców dwóch regionów: Lachów Limanowskich i Lachów Sądeckich.

Zespół Regionalny „OLSZOWIANIE”

Zespół „Olszowianie” szczyci się barwną i odległą przeszłością. Swoimi korzeniami sięga 1962 r. kiedy to powstał pierwszy dziecięcy zespół regionalny „Mali Olszowianie”, którego założycielem był pan Marian Kowalik. Zespół istniał, prężnie działał i zbierał nagrody przez 20 lat.

We wrześniu 2010 roku z inicjatywy dyrektor Bogusławy Pajdzik zrodził się pomysł reaktywowania zespołu „Olszowianie”.Od września zespół rozpoczął swoja działalność, a przy nim szkółka instrumentalna, do której mogą uczęszczać dzieci ucząc się gry na instrumentach smyczkowych. Zespół szybko się rozrasta i dzięki pomocy mieszkańców, byłych członków zespołu oraz sympatyków którzy chętnie pomagają , przekazują swoją wiedzę i doświadczenie z roku na rok zespół dopisuje na swoje konto kolejne sukcesy.
W lipcu 2012 zostało powołane do życia Stowarzyszenie Folklorystyczne „OLSZOWIANIE” działające przy Zespole Szkoły i Przedszkola, które założyli rodzice opiekunowie oraz przyjaciele zespołu. Nowy rok szkolny 2012 rozpoczął się dla zespołu bardzo uroczyście, gdyż wspólnie z pierwszymi członkami zespołu obchodziliśmy 50-lecie powstania zespołu „OLSZOWIANIE” oraz II urodziny „ nowego – starego” zespołu. Była to świetna okazja do wspólnego spotkania, pośpiewania i powspominania dawnych wyjazdów i spotkań.W październiku 2012 roku do opiekunów Wioletty Kraus oraz Bogusławy Pajdzik dołączył instruktor Piotr Lulek oraz Adam Rusnarczyk, natomiast w 2014 roku jako instruktor dołączył p. Stanisław Wójciak, którzy przekazują dzieciakom swoją wiedzę związaną z naszą kulturą i obrzędowością.

W swoim repertuarze zespół promuje autentyczny strój, taniec, śpiew i muzykę Zagórzańską, ukazując zarówno rzeczywistość czasów minionych jak i obyczajowość i kulturę dnia dzisiejszego.

Głównym założeniem opiekunów zespołu jest przekazanie młodemu pokoleniu rodzimych tradycji i nauczenie ich szacunku do własnych korzeni.

Opis:

Zespół regionalny „OLSZOWIANIE” powstał w 2010 roku z inicjatywy pani dyrektor Bogusławy Pajdzik. Od 2012 roku zespół działa nie tylko przy Zespole Szkoły i Przedszkola, ale również przy STOWARZYSZENIU FOLKLORYSTYCZNYM „OLSZOWIANIE”, do którego należą opiekunowie, rodzice oraz przyjaciele zespołu. Repertuar wykonywany w zespole oparty jest na folklorze Zagórzańskim. W Zespole tańczy i śpiewa 60 dzieci i młodzieży z Olszówki. Opiekunami Zespołu są Bogusława Pajdzik oraz Wioletta Kraus. Przy zespole działa szkółka instrumentalna, którą prowadzi Adam Rusnarczyk, tańca uczy Piotr Lulek, a śpiewu Wioletta Kraus.

Zobacz również