Kasinka Mała. Gwardziści z Mszany Dolnej trenowali narodowe czytanie i fechtunek

Kasinka Mała. Gwardziści z Mszany Dolnej trenowali narodowe czytanie i fechtunek

5 września, wyprzedzając dzień Narodowego Czytania Sienkiewicza, w ZPO w Kasince Małej odbyło się przedstawienie nawiązujące do "Trylogii".

Po oficjalnym wprowadzeniu i prezentacji biografii twórczej noblisty, Gwardia Kasztelańska – grupa odtwórstwa historycznego z Mszany Dolnej – zaprezentowała program o Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII wieku.

Był szczęk szabel, opowieści o wojnach, sławnych wojakach i damach dworu. Gwardia Kasztelańska starała się przybliżyć uczniom realia czasów Kmicica, Bohuna i Wołodyjowskiego.

Uczniowie poszczególnych klas odczytywali fragmenty opisu oblężenia Jasnej Góry. Organizatorem spotkania w ZPO była polonistka Małgorzata Łabuz.
 

Tekst: Michał Wójcik

W tym roku odbędzie się trzecia edycja akcji Narodowe Czytanie, zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości (za prezydent.pl)

Fot.: ZPO w Kasince Małej
Gwardia Kasztelańska: https://www.facebook.com/Gwardia.Kasztel

Zobacz również