Limanowskie placówki wyróżnione w projekcie „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Limanowskie placówki wyróżnione w projekcie  „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek wraz
z Małopolskim Kuratorem Oświaty Aleksandrem Palczewskim wręczyli Certyfikaty
kolejnym 33 przedstawicielom szkół, które uczestnicząc w projekcie ZPB zdobyły największą ilość punktów. Wśród placówek są szkoły z powiatu limanowskiego.

Uroczystość wręczania certyfikatów odbyła się w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Wręczanie certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” miało charakter jubileuszowy – w tym roku była to już X Edycja Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

– Głównym założeniem przedsięwzięcia jest budowanie lokalnych środowisk, które chcą pracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa. – mówi Mariusz Ciatrka, rzecznik małopolskiej policji. – Idea projektu polega na uczeniu współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne. To edukacja prawna i uczenie właściwych postaw i zachowań od najmłodszych lat. To także próba aktywizowania młodzieży do działań na rzecz innych. W projekcie „każdy coś z siebie daje – każdy określa swój zakres kompetencyjny i zobowiązuje się do realizacji konkretnych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa szkoły”. Wybór szkół jako obszaru realizacji pomysłu wynikał ze skali różnych negatywnych zjawisk z jakimi 10 lat temu borykały się szkoły. Początkowo głównymi identyfikowanymi zagrożeniami były przemoc rówieśnicza oraz szeroko pojmowana przestępczość i demoralizacja dzieci i młodzieży na terenie gimnazjów w Małopolsce. Z czasem formułę rozszerzono na wszystkie poziomy edukacyjne tj. od szkoły podstawowej po wyższe uczelnie. Od samego początku projekt cieszy się dużym zainteresowaniem oraz wsparciem ze strony władz oświatowych – Kuratorium Oświaty, lokalnego samorządu ale przede wszystkim samych szkół. 

Limanowskie placówki wyróżnione w projekcie:

1. Zespół Szkół Samorządowych nr 4 im. św. Jana z Kęt w Limanowej.

2. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach.

3. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej.

fot./żrodlo KMP 

Zobacz również