Małopolska Fundacja Stypendialna. Ostatni dzwonek na składanie wniosków

Małopolska Fundacja Stypendialna. Ostatni dzwonek na składanie wniosków

Sapere Auso – Małopolska Fundacja Stypendialna prowadzi nabór wniosków na stypendia dla uczniów i studentów. Program stypendialny realizowany będzie przy znacznym wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, które przekaże na ten cel 800.000 złotych. Termin składania dokumentów dla uczniów mija 30 września, natomiast dla studentów 31 pażdziernika.

O stypendia Fundacji ubiegać się mogą uczniowie i studenci posiadający szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Program przewiduje też oddzielną pulę na stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów niepełnosprawnych. Niezbędnym warunkiem ubiegania się o stypendium jest wysoka średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego lub akademickiego oraz szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Regulamin oraz formularz on-line wniosku stypendialnego dostępny jest na stronie Fundacji, pod adresem: www.sapereauso.org.

Wszelkich informacji na temat programu stypendialnego można zasięgnąć również telefonicznie, pod numerami: 12 633 09 86 i 603 31 32 65 oraz osobiście, w siedzibie Fundacji, w Krakowie przy Rynku Kleparskim 13/8.

fot./żródło http://www.sapereauso.org/

Zobacz również