Mszana Dolna. Wójt wręczył awanse nauczycielom

Mszana Dolna. Wójt wręczył awanse nauczycielom

Wójt Gminy Mszana Dolna – Bolesław Żaba wręczył czterem pracownikom oświaty z tego terenu akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Jest to trzeci szczebel na ścieżce awansowej nauczyciela, uzyskany po co najmniej sześcioletniej pracy w szkole.

Przedstawiony przez nauczycielki w trakcie trwania egzaminu ich dorobek zawodowy za okres stażu oraz oceny ich odpowiedzi na pytania z nim związane pozytywnie dokonały Komisje Egzaminacyjne powołane przez Wójta Gminy Mszana Dolna w których zasiadali dyrektorzy Zespołów Placówek Oświatowych w Kasince Małej i w Mszanie Górnej, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Łętowem, przedstawiciel Kuratora Oświaty, eksperci z listy ekspertów ustalonej przez MEN oraz przedstawiciel Gminy Mszana Dolna.

Awanse uzyskały:

Justyna Majewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, zatrudniona w Zespole Szkoły i Przedszkola w Olszówce.

Władysława Kozyra – nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych, zatrudniona w Szkole Podstawowej w Łętowem.

Małgorzata Kuziel – nauczyciel przyrody, zajęć komputerowych i zajęć technicznych, zatrudniona w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej.

Helena Domagała – nauczyciel biologii i przyrody, zatrudniona w Zespole Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej.

Zobacz również