Powiat limanowski dostał pieniądze z ministerstwa

Powiat limanowski dostał pieniądze z ministerstwa

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało 11 415 złotych powiatowi limanowskiemu w ramach Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014.

Na realizację Programu ministerstwo zabezpieczyło kwotę 7 799 00 zł. Z 334 ofert złożonych przez powiaty, 277 zostało zakwalifikowanych pod względem formalnym i merytorycznym. Wśród nich jest powiat limanowski.


Otrzymana dotacja wesprze trzy zadania:

Zadanie pierwsze – szkolenie kandydatów i osób już pełniących pieczę zastępczą (300 złotych).

Zadanie drugie – wynagrodzenia nowo powstalych rodzin zastępczych (8000 tysięcy złotych).

Zadanie trzecie – świadczenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka (3115 złotych).

fot./żródło MPiPS

Zobacz również