W październiku rozpocznie się I etap budowy geotermii w Porębie Wielkiej

W październiku rozpocznie się I etap budowy geotermii w Porębie Wielkiej

W październiku ma ruszyć I etap budowy basenów geotermalnych w Porębie Wielkiej. Inwestycja będzie prowadzona według formuły partnerstwa publiczo-prywatnego.

Na chwilę obecną starostwo powiatowe w Limanowej, czyli zarządzający spółką Gorczańskie Wody Geotermalne chce pozyskać tereny wokół odwiertu. Ten jest potrzebny, aby po rozstrzygnięciu przetargu móc rozpocząć budowę basenów geotermalnych. – Prowadzimy rozmowy na temat przejęcia terenów wokół odwiertu z Gorczańskim Parkiem Narodowym – tłumaczy Jan Puchała, Starosta Limanowski. W zamian przekażemy tereny będącej w ścisłej otulinie parku, należące do prywatnych ludzi. Łącznie chcemy mieć ponad 3,5 ha.

Aby uprościć procedury związane z prowadzeniem inwestycji, została ona podzielona na II etapy. I etap będzie dotyczył budowy części uzdrowiskowej, czyli tzw balneologii, natomiast w drugim spółka wybuduje baseny geotermalne.

– Inwestycja będzie prowadzona w partnerstwie publiczno-prywatnym. Chcemy w ten sposób dotrzymać wszelkich procedur, aby nam nikt nie zarzucił, że robimy coś niezgodnie z prawem – mówi starosta limanowski

Zainteresowanie wodami geotermalnymi w Porębie Wielkiej ze strony prywatnych przedsiębiorców jest duże. Spółka Gorczańskie Wody Geotermalne prowadziła jest na dobrej drodze aby przystąpić do strategicznego działania. O takich zapewniał na ostatniej sesji rady powiatu limanowskiego Marek Mąkowski, prezes spółki.

Starostwo Limanowskie, główny udziałowiec spółki wysłało oferty do przedsiębiorców powiatu limanowskiego, czy Ci chcą wziąć udział w budowaniu marki pt Baseny Geotermalne w Porębie Wielkiej. Póki co, odzew jest słaby. Niektórzy inwestorzy, nie wierzą w ogóle w powodzenie tego przedsięwzięcia, jednocześnie zaznaczając, że wiele w tym temacie będzie zależało od wyniku listopadowych wyborów.

Zobacz również