Zgłoszenia do konkursu „Strona Internetowa bez Barier” miną 30 września

Zgłoszenia do konkursu „Strona Internetowa bez Barier” miną 30 września

Jeszcze przez prawie tydzień można przesyłać zgłoszenia do konkursu „Strona Internetowa bez Barier”. Najlepsze serwisy otrzymają wyróżnienia w dwóch głównych kategoriach: strony podmiotów publicznych i strony podmiotów niepublicznych.

Do pierwszej kategorii mogą zgłaszać się: urzędy administracji publicznej: rządowe i samorządowe (ministerstwa, urzędy miast, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, starostwa itp.), instytucje użyteczności publicznej (uczelnie wyższe, szkoły, placówki naukowo-badawcze, biblioteki, szpitale, policja, straż pożarna itp.). Natomiast do udziału w drugiej zapraszamy: organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), przedsiębiorców (firmy mikro, małe, średnie i duże), przedstawicieli różnych środowisk (przedstawiciele kół naukowych) oraz osoby fizyczne.

VI edycja konkursu jest organizowana przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych oraz Fundację Widzialni. Eksperci oraz konsultanci niepełnosprawni wybiorą serwisy najlepiej dostosowane dla osób o specjalnych potrzebach.

Patronem konkursu jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Więcej na https://mac.gov.pl/aktualnosci/strona-internetowa-bez-barier-zgloszenia-do-30-wrzesnia 

fot./żródlo MAiC 

Zobacz również