Limanowa/Kraków. Piąte miejsce gminy w województwie

Limanowa/Kraków. Piąte miejsce gminy w województwie

Gmina Limanowa odebrała nagrodę za 5 miejsce zdobyte w Wojewódzkim Finale VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XX Sportowego Turnieju Miast i Gmin – Małopolska 2014. W skali całego kraju zajęła 11 miejsce w grupie gmin od 15 do 40 tys. mieszkańców.

W uroczystym podsumowaniu tegorocznej edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin, które odbyło się 9 października w w Urzędzie Miasta Krakowa uczestniczyli przedstawiciele samorządów Małopolski.

Nagrodę dla Gminy Limanowa za zdobycie 5 miejsca w województwie w imieniu Wójta Gminy Limanowa odebrał Sekretarz Gminy Marek Ziaja. Specjalne wyróżnienie za koordynację Turnieju na terenie Gminy otrzymał Wojciech Korabik, który czuwał nad sprawnym przebiegiem sportowych wydarzeń.

W uroczystym wręczeniu nagród przedstawicielom poszczególnych gmin z Małopolski uczestniczył patronujący sportowemu przedsięwzięciu Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Podziękował on wszystkim zebranym za zaangażowanie i wkład pracy w organizację Turnieju na terenie każdej z gmin.

Przypomnijmy, w ramach STMiG w  okresie od 17 -23 maja br. na terenie gminy Limanowa odbyło się 87 imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym, których celem była promocja aktywnego ruchowo stylu życia. Odbył się także Test Coopera – próba wytrzymałościowa polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu, w którym w naszej gminie uczestniczyły 303 osoby.

Za zdobycie 5 miejsca w skali województwa i 11 w ogólnopolskiej klasyfikacji Turnieju Gmina Limanowa otrzymała kwotę 3 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego.

Źródło: UG Limanowa

Zobacz również