Limanowa. "Mechanik" ma 90 lat

Limanowa. "Mechanik" ma 90 lat

16 października 2014 roku, dla całej społeczności ZSTiO był dniem, w którym przeszłość spotkała się z teraźniejszością. Popularny "mechanik" obchodził 90 lat swojego istnienia.

Jubileuszowe obchody rozpoczęły się mszą świętą w Limanowskiej Bazylice. Przewodniczył jej Bp Stanisław Salaterski, przy koncelebrze byłych katechetów i księży absolwentów ZSTiO. Nie niej nie mogło zabraknąć przedstawicieli Kuratorium Oświaty, przedstawiciele władz państwowych, powiatowych i samorządowych, dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu limanowskiego, emerytowani nauczyciele i dyrektorzy ZSTiO, absolwenci, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne, przedstawiciele Rady Rodziców oraz cała szkolna społeczność uczniowska. 

Po mszy świętej uroczystość przeniosła się do Limanowskiego Domu Kultury.  Tam na ręce Grażyny szumilas, dyrektor szkoły zostały przekazane kwiaty, okolicznościowe dyplomy i adresy. Starosta Limanowski Jan Puchała i Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Artur Krzak wręczyli nauczycielom ZSTiO nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Następnie Stypendia Starosty otrzymali najzdolniejsi uczniowie Zespołu.

Część artystyczna poświęcona była historii szkoły. Dzięki projekcji filmowej, przygotowanej przez mgr Krzysztofa Biskupa, goście mieli okazję przenieść się w niezwykłą sentymentalną podróż w czasie, ukazującą początki, dalsze lata i najnowsze dzieje „Mechanika”. Szczególne podziękowania za wkład w rozwój szkoły skierowano do obecnych na sali byłych dyrektorów i wicedyrektorów, którym młodzież wręczyła bukiety kwiatów. Nie zabrakło też wspomnień o tych, którzy odeszli: nieżyjących dyrektorach, wychowawcach, nauczycielach oraz pracownikach administracji i obsługi. Minutą ciszy uczczono zmarłą w przeddzień Jubileuszu Jadwigę Kwiecińską – nauczycielkę i wychowawczynię wielu pokoleń młodzieży. Delegacje uczniów udały się na groby zmarłych, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze.

Od szkoły:

Z okazji 90-lecia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej Społeczność Szkolna otrzymała szczególny dar od Zarządu i Starosty Powiatu Limanowskiego w postaci ogłoszenia o rozpoczęciu procedury przetargowej na budowę długo oczekiwanej hali sportowej przy naszym Zespole.

Rada Miasta Limanowa Uchwałą  Nr LXI/400/2014  z dnia 25 lutego 2014 r. nadała Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej  tytu i medal „ Za zasługi dla Miasta Limanowa”.

Podczas uroczystości jubileuszowych otrzymaliśmy życzenia od:

 1. Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Jeża.
 2. Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Stanisława Salaterskiego.
 3. Pana Wiesława Janczyka Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Pana Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego.
 5. Pana Grzegorza Biedronia Radnego Województwa Małopolskiego.
 6. Pana Grzegorza Barana zastępcy Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 7. Zarządu ,  Rady Powiatu  i Starosty Limanowskiego.
 8. Rady i Burmistrza Miasta Limanowa.
 9. Rady  i Wójta Gminy Limanowa.
 10. Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 11.  Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.
 12. Komendanta Powiatowej Staży Pożarnej w Limanowej.
 13. Limanowskiego Domu Kultury.
 14. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej.
 15. Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej.
 16. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej.
 1. Zespołu Szkół Nr 1 w Mszanie Dolnej.
 2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej.
 3. Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku.
 4. Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości  w Limanowej.
 5. I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej.
 6. Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej.
 7.  Dyrektorów Zespołów Szkół Samorządowych nr 1,2,3,4 w Limanowej.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie życzenia oraz dowody pamięci i życzliwości.

Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Pana Kazimierza Wojtasa Właściciela Firmy „Ekopromet” za ofiarowanie szkole suweniru w postaci repliki szabli Kilińskiego symbolizującej najwyższe odznaczenie rzemieślnicze w Polsce. Jest to szczególny dar z uwagi na fakt, że pierwsza taka szabla została ofiarowana Ojcu Św. Janowi Pawłowi II w roku 2000, w Rzymie przez rzemieślników polskich.

Zobacz również