Miasto Limanowa kupiło dwór w Mordarce

Miasto Limanowa kupiło dwór w Mordarce

Dzisiaj sporządzono akt notarialny, w którym Burmistrz Władysław Bieda zakupił dla Miasta dwór w Mordarce za kwotę 318 000 złotych

W skład nieruchomości wchodzą: działka starodrzewu parkowego o powierzchni 1,77 ha oraz zabudowania gospodarcze: budynek mieszkalno-gospodarczy murowany z kamienia o powierzchni 235 m2, budynek drewniany o powierzchni 90 m2, stajnia murowana o powierzchni 140 m2, stodoła drewniano-murowana o powierzchni 400 m2, garaż murowany o powierzchni 70 m2, oraz ruiny dworu z XVIII wieku, spalonego 19 stycznia 1945 roku przez rosyjskich żołdaków.

Sprzedającym jest Zbigniew Jerzy Biedroń spadkobierca rodziny Gibasów, ostatnich właścicieli dworu. Dwór jest nierozerwalnie związany ze Wsią Mordarka, o której pierwsze wzmianki pochodzą z 1415 roku. Pierwszymi właścicielami Mordarki była rodzina Skarbków. Później wsią władali: Mikołaj Słupski herbu Drużyna ze Słupii, rodzina Jordanów z Zakliczyna. Wtedy w skład dóbr wchodziły jeszcze: Limanowa, Lipowe, Sowliny i Stara Wieś. Od połowy XVII wsią zarządzali Lipscy, a później Dydyńscy. W 1818 r. wieś zakupił Ignacy Dunikowski dla córki Ewy, która wyszła za mąż za Józefa Wielogłowskiego. Odtąd wieś dziedziczyli ich potomkowie. Później należała do Matuzińskich, a w 1902 roku wieś nabyła Zofia z Myszkowskich, żona sędziego Jana Sitowskiego herbu Bróg, którego córka Władysława wyszła za Izydora Gibasa. Miasto zamierza przywrócić do świetności park oraz urządzić tam filię muzeum o tematyce rolniczej. A w ramach przyjętego do strategii subregionalnej Programu „Park OdNowa”, urządzi tam przyjazną przestrzeń dla seniorów oraz zacieśnienia więzi międzypokoleniowych.

fot./żróło UM Limanowa

Zobacz również