Mszana Dolna. Remontują "cerowaną" ulicę

Mszana Dolna. Remontują "cerowaną" ulicę

280 tysięcy złotych będzie kosztował remont 350 metrów ulicy Stawowej w Mszanie Dolnej. Wybudowana w latach 70-siątych ulica od dawna domagała się remontu. Inwestycję wykona firma Janda.

W zakres prac wchodzą roboty rozbiórkowe i ziemne, ścięcie poboczy i uzupełnienie je tzw. destruktem pochodzącym z frezowania nawierzchni bitumicznej (średnia grubość poboczy to 10cm) Wykonane też zostaną studzienki wodościekowe z kręgów betonowych z wpustem deszczowym z kratką. Podbudowa drogi zostanie wzmocniona poprzez stabilizację chemiczną spoiwem cementowym.

Kolejnym etapem będzie położenie zasadniczej podbudowy z klińca kamiennego, stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem, o grubości 15cm. I etap ostatni – nawierzchnia bitumiczna. Dwie warstwy zakłada projekt – pierwsza zwana „wiążącą” z masy mineralno-asfaltowej o grubości 5cm i ta ostateczna, zwana też. „ścieralną”, po której będziemy jeździć, o grubości także 5cm, z drobnoziarnistego betonu asfaltowego. Nie unikniemy z pewnością drobnych kłopotów – na czas realizacji kolejnych etapów z ulicy nie będzie można korzystać, ale do domów da się dojechać lokalnym „objazdem” pośród pól.

Źródło: UM Mszana Dolna

Zobacz również