Pieniądze z programu "Gwarancje dla młodzieży" dla osób 15 – 29

Pieniądze z programu "Gwarancje dla młodzieży" dla osób 15 – 29

Dzięki realizacji Programu Gwarancje dla Młodzieży, Małopolska otrzyma około 600 mln złotych na szkolenia, staże i inny działania aktywizujące wspierające ludzi młodych na rynku pracy.

Komisja Europejska zainicjowała program Gwarancje dla Młodzieży. Kierowany jest do ludzi młodych w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia. Ideą Gwarancji jest zapewnienie dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia lub stażu w ciągu 4 miesięcy od zakończenia edukacji lub utraty pracy.

Instytucją koordynującą wsparcie dla osób młodych w Małopolsce w ramach Gwarancji będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Aktualnie budowane jest partnerstwo organizacji działających na rzecz młodych i reprezentujących młodzież. Po analizie potrzeb osób młodych, partnerzy będą wspólnie szukać rozwiązań w zakresie ich skutecznej aktywizacji.

Dzięki realizacji Programu Gwarancje dla Młodzieży, Małopolska otrzyma około 600 mln zł otych na szkolenia, staże i inny działania aktywizujące wspierające ludzi młodych na rynku pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie począwszy od roku 2015 będzie wyłaniał projekty dedykowane młodym.

żródło WUP Kraków

Zobacz również