Sześć pomysłów Patality na rządzenie gminą

Sześć pomysłów Patality na rządzenie gminą

Tadeusz Patalita chce wrócić do samorządu. Kandyduje na Wójta Gminy Mszana Dolna. – Odzyskajmy czas. Odzyskajmy utracone szanse. To hasło wyborcze byłego sternika mszańskiej gminy. Startuje on do wyborów z KW Zróbmy to razem.

Tadeusz Patalita jako pierwszy rozpoczął kampanię wyborczą. Jego banery wyborcze z hasłem „Odzyskajmy czas. Odzyskajmy utracone szanse” – widać niemal wszędzie. Samorządowiec chce wrócić na fotel wójta mszańskiej gminy. – Hasło to jest jak najbardziej trafne – mówi w rozmowie z TV28 Patalita. Z jednej strony chcę zwrócić uwagę na to, co w ciągu ostatnich czterech lat zostało zaniechane i zaniedbane. Z drugiej, chciałbym mieszkańcom gminy o sobie przypomnieć. O tym, co zrobiłem w ciągu 8 lat swojego wójtowania.

Tadeusz Patalita uważa, że przegrana cztery lata temu , choć minimalna była dla niego zaskakująca.                                                                                           – Wnioski wyciągnąłem. Dostałem cenną lekcję pokory. Wielu radnych, którzy weszli do rady z mojego komitetu  odwróciło się ode mnie. To ich wybór i nie kwestionuję tego, bo w polityce tak bywa. Ale w tych wyborach zbudowaliśmy  nową  ekipę (w KWW Zróbmy to razem pozostał Piotr Doll – przyp.red.). Są to ludzie ambitni z wizją wyjścia z marazmu i stagnacji gminy z wizją wznowienia rozwoju i inwestycji w poszczególnych sołectwach.

Patalita o swoim ewentualnym powrocie na stanowisko wójta mówi krótko. – Mam sześć punktów, wokół których chciałbym się skupić i je zrealizować.

1. Bezpieczeństwo. Chciałbym zadbać o drogi i chodniki. Ich budowa na pewno zwiększy bezpieczeństwo.

2. Zaopatrzenie całej gminy w wodę i dokończenie budowy kanalizacji.

3. Rozwój turystyki, jako nowej gałęzi, która może przyczynić się do rozwoju regionu, a także do stworzenia nowych miejsc pracy.

4. Wspieranie rolników w pozyskiwaniu środków unijnych na rozwój ich gospodarstw, a także na ich przekształcanie w gospodarstwa agroturystyczne.

5. Rozwój małych zakładów produkcyjno-usługowych. Pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych

6. Praca nad  strategicznymi dla mieszkańców  programami unijnymi  typu „solary” które nie w pełni zostały zrealizowane. Chciałbym dla pozostałych chętnych mieszkańców gminy opracować nowy program dla instalacji solarnych oraz przydomowych elektrowni słonecznych.

Zobacz również