15 grudnia mija termin składania wniosków do programu "Już pływam"

15 grudnia mija termin składania wniosków do programu "Już pływam"

15 grudnia upływa termin składania wniosków do kolejnej edycji programu „Już pływam”, w ramach którego małopolskie gminy mogą się starać o dofinansowanie zajęć lekcji pływania dla dzieci. Samorząd Województwa Małopolskiego może przekazać wsparcie w wysokości nawet 30 proc. kosztów prowadzenia tych lekcji. Rodzice nie zapłacą więcej jak 100 zł za cały kurs.

Program „Już pływam” jest adresowany do uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego. Zorganizowany w jego ramach kurs pływania powinien obejmować od 16 do 20 lekcji po 45-60 minut. Zajęcia powinny być prowadzone przez profesjonalnych instruktorów i pod nadzorem ratowników. Kursy mogą być realizowane w dwóch cyklach: 16 marca – 30 czerwca 2015; 2 września – 15 grudnia 2015. Wnioski do udziału w programie są przyjmowane do 15 grudnia.

Dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie (nowy budynek), lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Turystyki, Sportu i Promocji, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

fot./żródło województwo małopolskie

Zobacz również