Błąd banku przyczyną zamieszania. Józef Żaba – sprostowanie

Błąd banku przyczyną zamieszania. Józef Żaba – sprostowanie

Pełnomocnik "Komitetu Wyborczego Wyborców Bolesława Żaby" – Józef Żaba nadesłał do naszej redakcji sprostowanie wraz z kopiami dokumentów w związku z artykułem "Żaba pomaga Patalicie wygrać wybory. Pomyłka czy przypadek?", który ukazał się w poniedziałek na łamach naszego serwisu. Treść sprostowania prezentujemy poniżej.Treść sprostowania

(…)

Mszana Dolna 05.11.2014 r.
Józef Żaba
Pełnomocnik KWW Bolesława Żaby
Pan Józef Budacz
TV28

W związku z opublikowaniem w dniu 3 listopada 2014 r. informacji o dokonaniu wpłaty przez Józefa Żabę – Pełnomocnika KWW Bolesława Żaby na konto innego komitetu wyborczego, domagam się zamieszczenia niniejszego wyjaśnienia.

W wyniku uznanego przez Bank PKO S.A. błędu doszło do sytuacji, w której wpłata własna na konto KWW Bolesława Żaby wpłynęła na konto innego odbiorcy. Mam nadzieję, że jeszcze w dniu dzisiejszym stosowne sprostowanie zamieści Bank PKO S.A., jednak w związku z tym, że Pański artykuł i zamieszczone komentarze naruszają moje dobra osobiste, godzą w wizerunek mojego Ojca Bolesława Żaby, który sprawuje obecnie urząd Wójta Gminy Mszana Dolna, a także w osoby tworzące Komitet Wyborczy Wyborców Bolesława Żaby, stanowczo domagam się aby wyjaśnienie jak najszybciej zostało opublikowane. Na potwierdzenie faktów przesyłam kopie dokumentów: potwierdzenie dokonanego przeze mnie przelewu, kopię umowy na prowadzenie rachunku bankowego, stanowisko banku PKO S.A. w tej sprawie, jak również skierowaną do banku przez Pełnomocnika KWW Bolesława Żaby reklamację usługi bankowej.

Józef Żaba
Pełnomocnik KWW Bolesława Żaby

(…)

 

Zobacz również