Gorący spór o solary. Sukces ma wielu ojców. Porażka jest sierotą

Gorący spór o solary. Sukces ma wielu ojców. Porażka jest sierotą

– Projekt całkowicie opracowany i zrealizowany za mojej kadencji. To było bardzo duże i skomplikowane przedsięwzięcie, ale udało się i jesteśmy z tego dumni – to wpis na profilu facebookowym KWW Bolesława Żaby. Poruszył on Tadeusza Patalitę.

Były Wójt Mszany Dolnej uważa, że tym wpisem jego konkurent zapomina o sekwencji zdarzeń jaka miała miejsce. Zanim projekt pod nazwą „Odnawialne źródła energii w Gminie Mszana Dolna oraz gminach partnerskich” doszedł do skutku, musiał go ktoś przygotować.

– Pan Bolesław Żaba chwali się dziś tą inwestycją i uważa ją za swoją. Szkoda, że zapomina, kto ten projekt wymyślił i kto był głównym jego inicjatorem – wyjaśnia Tadeusz Patalita.

Pomysł związany z realizacją projektu pod nazwą „Odnawialne źródła energii w Gminie Mszana Dolna oraz gminach partnerskich”  zrodził się w 2008 roku w gabinecie Tadeusza Patality, ówczesnego wójta gminy Mszan Dolna. Kolektory słoneczne miały być zamontowane na 6-ciu obiektach publicznych oraz w 2 152 domach mieszkalnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Mszana Dolna, a także gmin: Raba Wyżna, Niedźwiedź, Kamienica i Dobra. Wartość całego zadania to koszt ponad 35 mln złotych.

W przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu podpisanym przez Bolesława Żabę i Antoniego Roga odpowiedzialnego za realizację projektu czytamy:

(…)W związku z oświadczeniem Pana Tadeusza Patality w sprawie tzw. projektu solarnego „Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej” oraz gminach partnerskich wyjaśniam, że:

1. Za kadencji Pana Tadeusza Patality została wykonana koncepcja – zarys projektu – który został złożony do Władzy Wdrażającej Projekty Europejskie;
2. W kwietniu 2009 roku podpisano porozumienie z Gminami: Miastem Mszana Dolna, Gminą Kamienica, Gminą Niedźwiedź i Gminą Raba Wyżna. 
3. W sierpniu 2010 roku został zaakceptowany ZARYS PROJEKTU.

– Nie zgadzam się z postawioną tezą, która podpisali Panowie Żaba i Róg. Projekt ten trzykrotnie przechodził z listy rezerwowej na listę podstawową. Po jego wniesieniu na listę podstawową mogliśmy złożyć konkretny projekt inwestycji. Udało się pozyskać 85% dofinansowania do urządzeń, które były częścią instalacji solarnych – wspomina początek projektu Tadeusz Patalita.

W oświadczeniu dalej czytamy:

(…)Wszystkie te informacje znajdują się na stronie internetowej Gminy Mszana Dolna i nikt nie kwestionuje, że inicjatorem projektu był Pan Tadeusz Patalita, który do Władzy WPE przesłał 3 stronicową propozycje projektu wykonaną przez firmę zewnętrzną. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektu i podpisanie umowy na jej sfinansowanie odbyło się już za kadencji Pana Bolesława Żaby. Świadczą o tym dokumenty – przede wszystkim umowa z marca 2011 roku kiedy już Pan Tadeusz Patalita nie pełnił obowiązków Wójta Gminy (umowa również jest zamieszczona na stronie internetowej Gminy).

Oświadczam, że w okresie nadzorowanego projektu, jako kierownik nie informowałem Pana Tadeusza Patalitę o postępach w jego realizacji i nie występował On w rozmowach ze stroną szwajcarską, ze strony żadnej z Gmin biorących udział w projekcie(…), koniec cyt.

– Najważniejsza dokumentacja została wykonana za kadencji wójta Tadeusza Patality – mówi Piotr Ociepka z biura doradztwa unijnego Europropo w Limanowej.

– Została stworzona karta projektu i koncepcja. Zostały wypracowane zasady partnerstwa, analiza ekonomiczna, efektywność projektu. Nad projektem tym siedzieliśmy kilka miesięcy. Spośród 80 projektów z całej Polski zostało wybranych tylko 8, więc proszę sobie wyobrazić, kto faktycznie zasługuje na to aby być za ten projekt ceniony. Byliśmy pionierami, jeżeli chodzi o samą koncepcję i realizację projektu, gdyż inne samorządy się na tym naszym projekcie później wzorowali – zaznacza Piotr Ociepka.

Tadeusz Patalita o swoich zasługach dla tego projektu nie chcę się wypowiadać. Jego zdaniem oświadczenie wójtów, których projekt ten dotyczył, jest wystarczającą rekomendacją, do tego aby w pewien sposób wypośrodkować zasługi wszystkich osób, którzy inwestycje tą zrealizowali.

– Złożony podpis pod oświadczeniem na temat solarów jest ważny i swojego zdania na ten temat nie zmieniam – komentuje cała sprawę Janusz Potaczek Wójt Gminy Niedźwiedź, która była partnerem projektu.

Były włodarz mszańskiego samorządu odsyła nas do senatora Stanisława Hodorowicza, z którym niejednokrotnie lobbowali na ten temat na wyższych szczeblach ministerialnych.

– Mogę potwierdzić z całą stanowczością, że Tadeusz znał ten projekt od podszewki. Razem byliśmy w Ministerstwie Infrastruktury i Ministerstwie Finansów, gdzie usuwaliśmy przeszkody związane z jego realizacją. Te dotyczyły m.in. płatności.

Senator Hodorowicz, jako bezstronny obserwator rzeczywistości podkreśla, że były Wójt Mszany Dolnej, to bez wątpienia szlagierowa postać tego projektu.

Tadeusz Patalita nie poprzestaje na wspomnianym projekcie, bo w zanadrzu ma kolejne.

– Jeśli mieszkańcy obdarza moją osobę zaufaniem 30 listopada, to takich projektów w naszej gminie będzie realizowanych więcej. Już mam kilka pomysłów do których na pewno przekonam również inne samorządy powiatu limanowskiego, bo jak się można przekonać tylko większe projekty mają szanse realizacji.

Artykuł finansowany z KWW „Zróbmy to razem”.

Fot.gorce24.pl

Zobacz również