Kasinka Mała. 100 lat Jerzego Zborowskiego

Kasinka Mała. 100 lat Jerzego Zborowskiego

Wczoraj Jerzy Zborowski z Kasinki Małej świętował swoje setne urodziny.

– Urodziłem się jako piąte dziecko Sekretarza Gminy Międzyleś. Mieszkaliśmy w połowie budynku, w którym w drugiej połowie znajdowała się właśnie gmina. Dla mnie słowa: wójt, sołtys, czy samorząd obecne były od dzieciństwa. Dwóch moich braci było Sekretarzami Gminy. Do czasów wojny przebywałem wśród samorządowców. – mówi solenizant.

Z Kasinką Małą Jerzy Zaborowski „związał” się w 1949 roku przez ślub z Herminą –  bratanicą ks. Władysława Bączyńskiego – Proboszcza Parafii w Kasince Małej w latach 1911 – 1940. Od 37 lat mieszka na stałe w tej miejscowości.

Z gratulacjami i bukietem najlepszych życzeń do Szacownego Jubilata dotarli przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Gminy Mszana Dolna. Bolesław Żaba – Wójt Gminy w imieniu swoim własnym i całego samorządu złożył solenizantowi życzenia i podarował kwiaty oraz okolicznościowy upominek, a w imieniu Premier Ewy Kopacz oraz Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera odczytał i przekazał na ręce Jubilata listy gratulacyjne. Do powinszowań dołączył się Wiesław Matląg – Zastępca Kierownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu w Limanowej, który wraz z naręczem kwiatów przekazał Stulatkowi decyzję o przysługującym mu z mocy ustawy świadczeniu honorowym. 

fot./żródło UG Mszana Dolna.

Zobacz również