Tomasz Krupiński Przewodniczącym Rady. Jan Puchała – starostą. Z-cą M. Uryga. Znamy skład Prezydium. Wójtowicz mówi – NIE. Tekstowa relacja online obrad sesji Rady Powiatu

Tomasz Krupiński Przewodniczącym Rady. Jan Puchała – starostą. Z-cą M. Uryga. Znamy skład Prezydium. Wójtowicz mówi – NIE. Tekstowa relacja online obrad sesji Rady Powiatu

19 głosami za i 5 przeciw, Tomasz Krupiński został wybrany Przewodniczącym Rady Powiatu Limanowskiego. Starostą Limanowskim zostaje Jan Puchała. Jego z-cą Mieczysław Uryga. Do Zarządu Powiatu wchodzą ponadto: Agata Zięba(etatowy czlonek), Franciszek Dziedzina, Marek Czczótka, Jan Więcek, Wojciech Włodarczyk.

10.00. Wypełniona po brzegi sala obrad. Obecni dyrektorzy jednostek podległych starostwu. Są rwnież obecni dyrektorzy szkoł i radni. Jest ich 24. Na sali brakuje Wójta Gminy Mszana Dolna – Bolesława Żaby.

10.10. Obrady rozpoczyna i im przewodniczy Józef Jaworski.

10.20. Radni odbierają nominację i czytają rotę przysięgi.

10.35. Zostła również utworzona komisja skrutacyjna: Stefan Hutek, Józef Pietrzak, Marcin Matras, Józef Jaworski.

10.45. Głosowanie radnych nad wyborem Przewodniczącego Rady. Trwa liczenie głosów.

11.05.Obrady i przewodniczenie sesji obejmuje Tomasz Krupiński: – Deklaruję współpracę na rzecz mieszkańców powiatu – powiedział tuż po objęciu funkcji Tomasz Krupiński. 

11.18. Teraz radni przystępują do głosowania wyboru Starosty Limanowskiego. Kandydaturę na stanowisko starosty przedstawia Tomasz Krupiński w imieniu KWW Działajmy Wspólnie i Prawa i Sprawiedliwości. Kandydatura Jana Puchała pewnie zostanie przyjęta w tajnym głosowaniu. To 7 punkt obrad sesji.

11.22. Nie ma również innych kandydatur na stanowisko starosty.

11.32. Trwa zliczanie głosów.

11.38. Józef Pietrzak odczytuje protokół z oddanych głosów. Na stanowisko starosty wybrano Jana Puchałę 19 głosami.

11.40. Teraz odbędzie się wybór z-cy V-ce Starosty Limanowskiego. Starosta na swojego zastępce proponuje Mieczysława Urugę. – Szanując wolę społeczeństwa proponuję na stanowisko z-cy Mieczysława Urygę. Uznany samorządowiec, związany z edukacją. To człowiek kompetentny i odpowiedzialny – komplementuje swojego z-cę Jan Puchała.

11.43. Trwają przygotowania do procedury liczenia głosów.

11.45. Do tej pory zachowana równowaga w powiecie została zahwiana. Ziemia zagórzańska pozostawiona sama sobie i bez stanowiska. Mina Franciszka Dziedziny mówi sama za siebie. Właśnie były z=ca starosty limanowskiego wrzucił do urny kartę do głosowania.

11.49. Stanisław Nieczarowski chce, aby Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytywał również głosy przeciwne, a nie tylko „za”. 

11.53. Józef Pietrzak odczytuje protokół z głosowania. Za wyborem Mieczysława Urygi głosowała większość rady, będąca w koalicji. 18 głosów było za, 6 było przeciw.

11.56. Nowo wybrany z-ca Starosty Limanowskiego odbiera gratulacje.

11.58 Teraz radni podejmą uchwałę w/s wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu Limanowskiego. Starosta zgłasza kandydatury: eteatowy członke Zarządu – Agata Zięba(PiS), nieetatowy członek zarządu – Jan Więcek(KWW Działajmy Wspólnie). Skład Zarządu uzupełni Wojciech Włodarczyk (PiS).

12.00. Rozpoczyna się tajne głosowanie nad 9 punktem porządku obrad tj. Podjęcie Uchwały w/s wyboru pozostałych Członków Zarządu Powiatu Limanowskiego.

12.07. Znamy zatem najważniejsze rozstrzygnięcia, jak zapadły podczas I posiedzenia Sesji Rady Powiatu.

12.22. Wniosek starosty został potwierdzony w uchwale poprzez jednogłośne głosowanie.

12.23. Teraz radni podejmą uchwałe w/s głosowania na V-ce Przewodniczącego rady powiatu. Zgłasza je Starosta Limanowski. – Musimy uszanować wybór spoełczeństwa i dlatego zgłaszam na V-ce Przewodniczących. Chcemy aby praca w samorządzie układała się pomyślnie. Szanuję Cię Franciszku i dlatego koalicyjnie proponuję Ci objęcie tej funkcji.

Ukłon starosty w kierunku mniejszych ugrupowań: Franciszek Dziedzina (KWW Samorządowe Przymierze Razem).

– Słuchając homilii w kościele wygłoszone przez ks. Prałata kazania, przychylam się do głosu społeczeństwa, dlatego proponuję na V-ce Przewodniczącego również Mariana Wójtowicza (KWW Ziemia Limanowska – To Lubię) – mówi Jan Puchała.

Marian Wójtowicz odmawia przyjecia propozycji.

– Jest mi bardzo przykro, że moja propozycja została odmówiona. Koalicyjnie ustaliliśmy, że wzamian za tę osobę, proponuję Pana Marka Czeczótkę – powiedział Jan Puchała.

12.30. Trwa przygotowanie procedury głosowania.

12.33. Radni rozpoczęli wrzucanie kart do urny. Swój głos oddał w tej chwili Józef Jaworski. Po nim głos odda Czesław Kawalec.

Głos oddają pozostali radni. Jan Puchała, Antoni Róg. Rafał rusnak, Jan Więcek, Wojciech Włodarczyk Marian Wójtowicz oraz Agata Zięba.

12.37. Już jest po głosowaniu. Trwa ich liczenie.

12.44. Radni podjęli uchwałe  w/s wyboru V-ce Przeowdniczących Rady Powiatu Limanowskiego – jednogłośnie. Protokół odczytał Józef Pietrzak.

Marek Czeczótka: Za – 17, przeciw 7.

Franciszek Dziedzina: Za -16, przeciw 8. Starosta Limanowski uścisnął rękę Franciszkowi Dziedzinie, ale widać, że układ kolaicyjny odcsinął piętno na wzajemnych relacjach. Na otarcie łez stanowisko V-ce Przewodniczącego Rady Powiau Limanowskiego dla Franciszka Dziedziny.

12.46. Starosta proponuje zmiany w statucie powiatu. Będzie zwiększona liczba osób Zarządu powiatu do składu 5-ciosobowego. Starosta motywuje, to tym, że będzie więcej pracy w związku z nową perspektywą finansową.

12.48. Stanisław Nieczarowski jest przeciwny poszerzeniu składu zarządu. – Ma to związek tylko z rozmowami koalicyjnymi, a nie sprawami gospodarczymi, dlatego składam swój przeciw.

Za głosowało 18 radnych. Przeciwnych było 4, a dwóch wstrzymało się od głosu.

12.53. Exposee starosty. Jan Puchał mówi o zawartej koalicji i spoełcznym zaufaniu jakie społeczeństwo obdarzyło KWW Działajmy Wspólnie i Prawo i Sprawiedliwość. Starosta liczy również na współpracę z innymi ugrupowaniami. dziękuje również za oddane na niego głosy: – Przekroczyłem magiczną liczbę 2 tysiecy głosów i za to dziękuję wyborcom. Miejmy nadzieję, że ten nwoy początek, będzie róniez nowym początkiem – zaznacza starosta. – Będzie ciezko powtórzyć minioną kadencję, najlepszą w historii powiatu. Mam nadzieję, że nowe twarze w Radzie Powiatu odnajdą się i będziemy razem współpracowac. Przed nami wiele do zrobienia. Chciałbym abyśmy zachowali wyznaczone w poprzedniej kadencji wytyczne. Chcemy wykorzystać nowe perspektywy finansowe na lata 2014-20. Jesteśmy w subregionie sądeckim i dlatego powinniśmy czerpać z tego tytułu korzyści. Również i nasze inwestycje są banku zadań złożóne.

1. Budowa szlaku uzdrowiskowego (Łukowica, Kamienica, Słopnice, Niedźwiedź i Mszana Dolna).

2. Budowa strefy aktywności gospodarczej z uwględnieniem branży turystycznej.

3. Starosta stawia na odnawialne źródła energii.

4. Lobbowanie za tworzeniem korytarza drogowego w ciągu DK28.

5. Budowa lini kolejowej Zakopane – Muszyna.

6. Musimy zadbać o zwiększenie jakości usług medycznych. 

7. Budowa Centrum balneologii. Budowa ścieżek rowerowych.

8. Modernizacja dróg powiatowych.

9. Budowa hali sportowej przy ZSTiO w Limanowej.

– Mam nadzieję, że powtórzymy sukces poprzedniej kadencji – podkreśla Jan Puchała, Starosta Limanowski. Mam nadzieję, że współpraca w radzie, będzie tak jak w poprzedniej kadencji. Bierzmy się do wspólpracy i działajmy wspólnie, bo wspólnie można więcej – kończy swoje exspose Jan Puchała.

Zobacz również