Wyrok odwróci wynik I tury wyborów? Filipiak rzucił wyzwanie Kowalczykowi

Wyrok odwróci wynik I tury wyborów? Filipiak rzucił wyzwanie Kowalczykowi

Informacje rozpowszechniane w ulotce wydanej przez KW Odpowiedzialny samorząd były nieprawdziwe. Uznał Sąd Apelacyjny w Krakowie. Tym samym Józef Kowalczyk, kandydat na burmistrza Mszany Dolnej musiał wydać oświadczenie, które już pojawiło się w mediach.

Sąd Apelacyjny uznał, że „kandydat na stanowisko publiczne musi być przygotowany na udowodnienie twierdzeń niewygodnych dla oponentów politycznych, które to twierdzenia mają istotne znaczenie dla przekonania wyborców do popierania jego osoby. W związku z tym, powinien liczyć się z koniecznością gromadzenia dowodów dla ewentualnego postępowania sądowego, w sytuacji gdy publicznie podnosi twierdzenia, które nie mają potwierdzenia w rzeczywistości, względnie są oparte na wątpliwych co do wiarygodności źródłach (…)”. 

Zdaniem sądu, Józef Kowalczyk podał w ulotce nieprawdziwą wysokość zadłużenia na koniec swojej kadencji (w rzeczywistości było prawie dwukrotnie wyższe), podał nieprawdziwe informacje wyprzedaży majątku miejskiego, niektórych wydatków na inwestycje i o opłatach za śmieci w innych gminach oraz przypisał sobie inwestycje, których nie zrobił. 

Sąd zarządził przepadek ulotek oraz nakazał byłemu burmistrzowi opublikować sprostowanie, że rozpowszechniał nieprawdziwe informacje.

Tadeusz Filipiak zwrócił się do naszej redakcji z pytaniem o możliwość zorganizowania przez TV28 debaty wyborczej.

(…) Z racji pełnionej przez siebie funkcji mam prawo do tego, aby wysłuchać programu Pana Kowalczyka. Nie mogłem jej poznać przed I turą wyborów. Myślę, że taka debata jest potrzebna nam wszystkim (…)- pisze wmailu do naszej redakcji Tadeusz Filipiak.

Informacje o propozycji debaty drogą mailową wysłaliśmy do Pana Józefa Kowalczyka. Ewentualny jej termin zostanie przez nas podany do publicznej wiadomości. I tak jak przed I turą wyborów będzie ona transmitowana online. Z naszej strony padła propozycja debaty 28 listopada tj. w piątek przed weekendem wyborczym.

Źródło:gorce24.pl

Zobacz również