Miliardy dla Małopolski. Jakie będą założenia RPO dla naszego województwa?

Miliardy dla Małopolski. Jakie będą założenia RPO dla naszego województwa?

To kluczowe wydarzenie dla całej Małopolski. Dzisiaj marszałek Marek Sowa oficjalnie zaprezentuje Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Swoją obecność na wydarzeniu zapowiedział m.in. Patrick Amblard, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

W zaplanowanej dzisiaj uroczystości główne założenia nowego RPO dla Województwa Małopolskiego zaprezentuje gościom marszałek Marek Sowa. Z kolei wsparcie działań inwestycyjnych w nowym programie, czyli system wdrażania i zasady realizacji EFRR, wyjaśni szczegółowo wicemarszałek Stanisław Sorys. Natomiast Leszek Zegzda, Członek ZWM przedstawi RPO pod względem wsparcia działań społecznych, czyli system wdrażania i zasady realizacji EFS.

Przypomnijmy, Małopolska otrzyma prawie 2,9 mld euro na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. To o prawie 1 mld euro więcej niż w poprzedniej perspektywie, czyli latach 2007-2013.  Co ważne, nowe RPO dla Województwa Małopolskiego tworzy jedną z największych i najważniejszych strategii rozwoju regionu do roku 2020. Finansowanie nowego programu pochodzi z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, uszczegółowionych w 13 osiach priorytetowych.

Dofinansowaniem zostaną objęte projekty przyczyniające się do rozwoju gospodarczego oraz zacierania różnic społecznych w regionie, m.in. wzmacniające konkurencyjność przedsiębiorstw, zmieniające metody technologiczne w środowisku produkcyjnym, prowadzące do innowacyjnych rozwiązań, a także projekty w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska, zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji przestrzeni, edukacji i zdrowia.
Największe środki przeznaczone zostaną na regionalną politykę energetyczną (420 mln euro), infrastrukturę transportową (390,5 mln euro), rynek pracy i wzrost zatrudnienia (270 mln euro), innowacje, nowe technologie i badania naukowe (250 mln euro), rozwój przedsiębiorczości (240 mln euro).

Źródło:malopolskie.pl

Zobacz również