Nauczyciele składają kondolencje po śmierci swojego kolegi

Nauczyciele składają kondolencje po śmierci swojego kolegi

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, Wychowawcy i Pedagoga Pana mgr Krzysztofa Nizińskiego – nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej.

Nasz ból jest tym większy, że opuścił naszą szkolną społeczność tak nagle, w sile wieku, mając niespełna 32 lata. Bez reszty oddany młodzieży, u której rozwijał sportowe talenty i pasje. Dzięki Jego zaangażowaniu uczniowie naszych szkół osiągali liczne sukcesy w zawodach sportowych o szerokim zasięgu. Jego praca była bardzo wysoko oceniana przez dyrektora Zespołu, władze samorządowe i organizacje sportowe.

Pogrążeni w żałobie dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej.

Źródło. UG Mszana Dolna

Zobacz również