Strzelec doceniony na kongresie w Warszawie

Strzelec doceniony na kongresie w Warszawie

W minioną sobotę w Warszawie zakończył się Kongres Organizacji Proobronnych i Klas Mundurowych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele dwóch organizacji Strzeleckich działających na terenie powiatu limanowskiego.

Kluczowym dla organizacji proobronnych było doprowadzenie do utworzenia federacji, która stałaby się integratorem środowiska, a jednocześnie wartościowym partnerem dla Ministerstwa Obrony Narodowej.

Kongres Organizacji Proobronnych w Warszawie był okazją do wyróżnienia ryngrafami i listami gratulacyjnymi Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego ” Strzelec ” Organizacji Społeczno – Wychowawczej kilku dowódców jednostek Strzeleckich za działalność na rzecz wychowania młodego pokolenia w organizacji paramilitarnej Strzelec i długoletnią działalność na rzecz obronności państwa.

Wśród wyróżnionych był dowódca Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone ZS ” Strzelec ” OSW w Tymbarku insp ZS Robert Nowak. Wyróżnienia wręczali Komendant Główny ZS ” Strzelec „OSW insp. ZS Marcin Waszczuk i pierwszy zastępca komendanta głównego st. insp ZS Sławomir Szczerkowski.

W kongresie uczestniczyli przedstawiciele dwóch organizacji Strzeleckich działających na terenie powiatu limanowskiego. Związek Strzelecki Strzelec reprezentował dowódca insp ZS Stanisław Dębski i Jednostkę Strzelecką nr 2007 im kpt Tadeusza Paolone ZS „ Strzelec „ OSW  w Tymbarku insp. ZS Robert Nowak, dowódca jednostki i chor. ZS Tadeusz Rybka, z-ca dowódcy jednostki.

Zobacz również