Spotkanie młodzieży z Zofią Posmysz

Spotkanie młodzieży z Zofią Posmysz

Uczniowie z Tymbarku wzięli udział w projekcie "Argument-Biografia- Wartości Humanistyczne w Świecie odczłowieczonym". Odbył się on w Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Na zaproszenie dyrektora Fundacji Międzynarodowych Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (MDSM) ,Leszka Szustera oraz Fundacji Konrada Adenauera grupa uczniów Zespołu Szkół i JS nr 2007 im kpt Tadeusza Paolone ZS „Strzelec ” OSW w Tymbarku wzięła udział w Konferencji podsumowującej realizację międzynarodowego projektu „Argument-Biografia- Wartości Humanistyczne w Świecie odczłowieczonym”.

– Konferencja odbyła się w MDSM w Oświęcimiu i miała na celu podsumowanie dwuletnich przeprowadzonych warsztatów z udziałem młodzieży polskiej i niemieckiej bazujących na opowiadaniu „Chrystus oświęcimski” autorstwa Zofii Posmysz, świadka historii i pisarki – byłej więźniarki KL Auschwitz – mówi Robert Nowak z UG w Tymbarku.

Pani Zofia brała udział w warsztatach i podczas konferencji podsumowującej podzieliła się z uczniami swoimi odczuciami i spostrzeżeniami.

Zobacz również