Miasto i Powiat oddało do użytku wspólną inwestycję

Miasto i Powiat oddało do użytku wspólną inwestycję

Wczoraj zakończyła się przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Limanowej. Inwestycję wspólnie realizowały samorządy Miasta Limanowa i Powiatu Limanowskiego.

Kompleksowa przebudowa ulicy Zygmunta Augusta, która jest częścią drogi powiatowej wyniosła 4 mln 835 tys. złotych. Inwestycję wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „LIMDROG” Sp. z o.o.  z Limanowej.

Finansowanie przedstawia się następująco:
  –  budżet państwa NPPDL:  2.312.171,00 zł  (50,00 % kosztów kwalifikowanych) 
  –  budżet powiatu: 1 mln 906 tys. 055,37

Projekt był współfinansowany przez Partnerów :

– Miasto Limanowa  604 tys.979,00 zł
– a także Partnerów prywatnych firmy GRACJA, MAXBUS, LIMAR, ELEKTRET- 12 tys. zł

Udział finansowy Miasta Limanowa w realizacji zadania: 25% w kosztach realizacji ciągów ulicznych i przełożenia kolidującej sieci teletechnicznej oraz w 50 % w realizacji oświetlenia ulicznego i przebudowy sieci wodociągowej. Ponadto jako wkład rzeczowy Miasto przekazało nieodpłatnie na rzecz powiatu niezbędny grunt miejski pod przebudowę skrzyżowań – realizacji ROND.

Źródło:powiat.limanowa.pl

Zobacz również