Mszana Dolna. Mineralna na święta z kranu, a nie ze sklepu

Mszana Dolna. Mineralna na święta z kranu, a nie ze sklepu

Ma zostać włączona do sieci miejskiej pod koniec grudnia. Stacja uzdatniania wody w Mszanie Dolnej jest już skończona. Jej otwarcie odbędzie się jeszcze w tym roku.

Podczas rozruchu przeprowadzona zostanie próba pracy poszczególnych ciągów technologicznych na SUW. Po pozytywnej próbie rozruchowej nastąpią czynności odbiorowe inwestycji. Rozruch ten potrwa ok 3 tygodnie.

– Marzeniem moim jest aby mieszkańcy na święta mieli mineralną z kranu, a nie ze sklepu – mówił podczas ostatniej sesji Rady Miasta Mszana Dolna Józef Kowalczyk.

Chcemy dokonać bilansu poboru wody z bilansem oczyszczania wody. Myślimy również o przyszłości i rozwoju miasta, a więc wydajność stacji również musi być skalkulowana nie na dziś – dodaje J. Kowalczyk.

Przypomnijmy. Inwestycja ta kosztowała przeszło 7 mln 246 tys. złotych. Na jej realizację samorząd otrzymał dofinansowanie w wysokości 80% kosztów.

Dzięki nowej stacji znacznie poprawi się jakość wody, która zasila budynki w Mszanie Dolnej. Zmieni się przede wszystkim technologia – woda nie będzie już chlorowana. Proces technologiczny przewiduje należytą pracę stacji, niezależnie od jakości wody pobieranej ze studni wielkodymensyjnych, które wybudowano w zeszłym roku. Szczególny nacisk położono na podwyższone usuwanie mętności, pewny proces pozbawienia wody skażeń mikrobiologicznych i dodatkowe zabezpieczenie przed zwiększeniem stężenia azotanów.

Niezależnie od warunków środowiskowych, jakie panować będą na poszczególnych uję- ciach, woda o najwyższych parametrach i, co najważniejsze, zdatna do picia prosto z kranu, będzie nieustannie dostarczana do sieci.

Na ostatniej sesji radni podjęli również uchwałę dotyczącą zakupu działki będącej w pobliżu stacji uzdatniania wody. Została powołana specjalna komisja złożona z radnych, która ma podjąć negocjacje z właścicielem 19 arowej działki, aby ten odsprzedał ją miastu. Jest ona potrzebna do tego aby przez nią przeprowadzić linię z wodą od wywierconej studni do Stacji Uzdatniani Wody.

Fot.:gorce24.pl

Zobacz również