Mszana Dolna. Szukają miejsca pod bocianie gniazda

Mszana Dolna. Szukają miejsca pod bocianie gniazda

Chcąc zamontować platformę w miejscu najlepszym dla dzikich ptaków, czyli uwzględniając sąsiedztwo dogodnych żerowisk, zwracamy się do mieszkańców gminy Mszana Dolna z zapytaniem, czy w ich otoczeniu pojawiały się w minionych latach boćki i czy byliby zainteresowani przyjęciem na pół roku nowych lokatorów – czytamy na stronie internetowej UG w Mszanie Dolnej..

Instalowanie nowych gniazd powinno być praktykowane w okolicy, gdzie istnieją dogodne żerowiska.

W najbliższym sąsiedztwie nie powinny gniazdować inne bocianie pary, które mogą odpędzać nowych, potencjalnych lokatorów. Sąsiedztwo gniazd powoduje też konflikty pomiędzy parami mogące kończyć się wyrzuceniem jaj lub piskląt. Bociany tolerują obecność innych par tylko w przypadkach, gdy gnieżdżą się w koloniach (wtedy gniazda znajdują się nawet na tym samym budynku lub,  jeśli pozwalają na to możliwości, są oddalone o kilka czy kilkadziesiąt metrów od siebie). Wskazane jest, by nowe gniazdo budować w okolicy miejsca, gdzie wcześniej gnieździły się bociany, ale obecnie z różnych względów nie ma gniazda.

Przy przenoszeniu gniazda z jednego miejsca na drugie np. z drzewa czy budynku na słup wolnostojący, należy ustawiać nowe gniazdo jak najbliżej miejsca, na którym znajdowało się poprzednie. Optymalnie jest, gdy znajduje się ono do 60 m od starego. Gniazda należy umiejscawiać w oddaleniu od linii energetycznych oraz stacji transformatorowych. Zapobiegnie to w przyszłości porażeniom prądem młodych, uczących się latać, ptaków. Należy ustawiać je w miejscach eksponowanych, ze swobodnym dolotem przynajmniej z jednej strony.

Trzeba zwrócić uwagę na to, aby bociany w przyszłości nie przeszkadzały ludziom poprzez rozrzucanie patyków znoszonych do gniazda czy zanieczyszczanie kałem terenu wokół niego np. w sytuacji gdy pod gniazdem znajduje się ogródek warzywny, ścieżka, ogrodzenie itp. Większość bocianów buduje gniazda w miesiącach odpowiadających ich normalnemu cyklowi rozrodczemu – w kwietniu lub na początku maja, ale czasem ptaki mają trudności z ułożeniem materiału. Jeśli ptaki zbudowały gniazdo, a nie znoszą jaj, może to oznaczać, że mamy do czynienia z młodą parą, która nie jest gotowa jeszcze do odbycia lęgu.

Skład bocianiej diety zmienia się w zależności od rejonu, pory roku oraz od panujących warunków. W jego diecie znajdują się m.in.: bezkręgowce (dżdżownice, pijawki, ślimaki, małże, skorupiaki, chrząszcze, pasikoniki, świerszcze, larwy owadów), ryby, płazy (żaby, traszki), gady (węże, jaszczurki, pisklęta ptaków gnieżdżących się na ziemi oraz drobne ssaki (norniki, myszy, krety, ryjówki).

Mieszkańców zainteresowanych otrzymaniem platformy prosimy o zgłoszenia e-mailowe na adres:    m.bierowka@mszana.pl  lub osobiste w urzędzie Gminy Mszana Dolna pok. 38 Ref. Ochrony Środowiska.

Źródło: UG Mszana Dolna

Zobacz również