Udane ćwiczenia antyterrorystyczne w Szczyrzycu

Udane ćwiczenia antyterrorystyczne w Szczyrzycu

W minioną środę w Szczyrzycu odbyły się ćwiczenia obronne pod kryptonimem „ Szczyrzyc – 2015”. Głównym ich celem było doskonalenie systemu kierowania realizacją zadań obronnych z elementami obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu limanowskiego.

W ćwiczeniach uwzględniono również ewakuację ludności poszkodowanej w wyniku ataku terrorystycznego lub innych sytuacji kryzysowych.

Kulminacyjnym elementem ćwiczeń obronnych była ewakuacja Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu. Dzisiejsze ćwiczenia były ważnym sprawdzianem nie tylko dla służb powiatowych i gminnych mającym na celu przeprowadzenie sprawnej i bezpiecznej ewakuacji mieszkańców obiektu, ale była to przede wszystkim bardzo ważna lekcja dla samych podopiecznych Szczyrzyckiego DPS-u – o czym mówił Jan Puchała, Starosta Limanowski.


Zobacz również