W tym rankingu Limanowa też wysoko

W tym rankingu Limanowa też wysoko

Limanowa znalazła się na piątym miejscu w tegorocznej, trzynastej już edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Ogłoszenie wyników tegorocznej edycji rankingu odbyło się 23 października w Sali Kolumnowej Sejmu RP podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej “Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego” organizowanej wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

Dyplom i gratulacje dla Miasta Limanowa za piąte miejsce w rankigu odebrał Władysław Bieda, Burmistrz Limanowej. Przypomnijmy, że Limanowa już w 2013 roku znalazła się w czołówce najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. W kategorii  miast – Limanowa zdobyła 8. miejsce w Polsce.

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST powstaje pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, w oparciu o analizę szesnastu wskaźników. Według prowadzącego badania rozwój zrównoważony jako przemianę  jakościową,  można analizować  na  poziomie  województwa,  jak  też  podstawowej  jednostki samorządowej  jaką  jest  gmina. Lokalny  poziom  dotyczy zrównoważenia trzech grup czynników, tj. ekonomicznych, społecznych oraz ochrony środowiska. Wyniki  analizy  rozwoju  społeczno-gospodarczego  regionów  oraz  gmin  jako podstawowych  jednostek  samorządu  terytorialnego  (JST)  są  głównym  warunkiem prowadzenia  harmonijnej  polityki  rozwojowej. Są  również  warunkiem  prawidłowej realizacji strategii gmin czy też regionu.

Wyniki rankingu są opracowywane na podstawie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych) i obejmują swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Źródło:miasto.limanowa.pl

Zobacz również