LPPN organizuje kurs dla sędziów

LPPN organizuje kurs dla sędziów

Zarząd Kolegium Sędziów LPPN informuje, że w miesiącu styczniu rozpocznie się kurs sędziowski . Prowadzimy nabór kandydatów na zimowy kurs, dla kandydatów na sędziów piłki nożnej.

Zainteresowanych przystąpieniem do kursu prosimy o wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną ankiety kandydata na adres : krzysztof.tokar3k@gmail.com .

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu : 513 394 772 lub 600 165 291 . Niezbędne dokumenty , jakie powinni dostarczyć kandydaci : 1. Ankieta – Podanie 2. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie) 3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności 5. Dokument (kserokopia) określający minimum średni poziom wykształcenia – w przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole średniej) 6. Zgoda opiekuna ustawowego na udział w kursie (dotyczy kandydatów między 17 , a 18 rokiem życia). 7. Minimalny wiek kandydata 17 lat ,a maksymalny 40 lat. Wszelkie druki dokumentów znajdują się na stronie internetowe Kolegium Sędziów LPPN pod adresem http://kslppn.futbolowo.pl/menu,9,do-pobrania.html

Zobacz również