Mszana Dolna. Będą konsultacje społeczne zanim Vital-Med pójdzie "pod młotek"

Mszana Dolna. Będą konsultacje społeczne zanim Vital-Med pójdzie "pod młotek"

Jaka przyszłość przed Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Vital-Med w Mszanie Dolnej? Na razie nie wiadomo. Władze miasta zanim podejmą jakiekolwiek kroki, chcą najpierw odbyć z mieszkańcami konsultacje społeczne.

 – Czekamy teraz na ukonstytuowanie się nowego rządu, który pewnie ma swoje pomysły na służbę zdrowia – mówi Józef Kowalczyk, Burmistrz Mszany Dolnej. Mam nadzieję, że mniej więcej po trzech miesiącach będziemy mądrezjsi, o to w którym kierunku pójść, aby zwiększyć specjalistykę w przychodni i dostępność pocjentów do lekarzy. Takie zadanie postwiłem przed kierownikiem przychodni Panem Siwcem. Zanim jednak podejmiemy jakiekolwiek decyzje w tej sprawie będą konsultacje z mieszkańcami – zaznacza J. Kowalczyk.

SPZOZ Vital-Med w Mszanie Dolnej może być łakomym kąskiem dla tych, którzy chcieliby przejąć przychodnię. Nie jest tajemnicą, że i na usługuach medycznych można nieźle zarobić, a „prywatny” podmiot jak pokazuje przykład niepublicznych przychodni dziłających chociażby na terenie Gminy Mszana Dolna jest tego najlepszym przykładem. 

– Kiedyś powiedziałem, że nasz ośrodek w Mszanie Dolnej jest „zapyziały”. Dostało mi się za to po głowie, ale patrząc z perspektywy czasu miałem rację. Chciałbym aby mieszkańcy naszego miasta nie musieli jeździć po gminie, bo często są to osoby starsze i jest dla nich uciążliwe korzystanie ze spacjalistów leczących poza terenem miasta – mówi Franciszek Dziedzina, V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego.

Ofertę na świadczenie usług medycznych złoży na pewno szpital w Limanowej:

– Jesteśmy jako szpital zainteresowani świadzceniem usług medycznych dla pacjentów z terenu Mszany Dolnej – tłumaczy Marcin Radzięta, dyrektor placówki. Do takiego konkursu na pewno przystąpię z dwóch powodów. Po pierwsze na terenie Mszany Dolnej działa całodobowa opieka i po drugie nasz szpital ma lekarzy specjalistów, których w Mszanie Dolnej na chwilę obecną nie ma – dodaje dyrektor szpital.

Przypomnijmy, że szpital w Limanowej taką przychodnię już w tym roku uruchomił. Mieści się ona na ulicy Witosa w Limanowej. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy w kolejce po świadczenie usług medycznych w mieście są conjamniej trzy podmioty. Obecny kierownik VItal-Med-u Waldemar Siwiec o możliwości prywatyzacji ośrodka nie mówi w szczegółach, choć politykę zdrwotną na najbliższe lata przedstawił włodarzom miasta.

Józef Budacz: Czy Pan jako kierownik przychodni ma sprecyzowaną politykę dotyczącą jej przyszłości. 

Waldemar Siwiec: 20 listopada tego roku na posiedzeniu komisji zdrowia w obecności Pana Burmistrza Miasta Mszana Dolna Józefa Kowalczyka, Pani Przewodniczącej Rady Miasta Mszana Dolna Agnieszki Modrzejewskiej-Potaczek i Pani Vice- Przewodniczącej Rady Miasta Mszana Dolna Agnieszki Sasal, a także Pana Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ w Mszanie Dolnej Antoniego Roga przedstawiłem swoją analizę sytuacji w SPZOZ oraz plany kierownictwa SP ZOZ na rok 2016 i lata następne. 

Józef Budacz: Jaką na chwilę obecną „specjalistykę” oferuje przychodnia w Mszanie Dolnej swoim pacjentom. 

Waldemar Siwiec: Trwają intensywne starania z naszej strony w celu poszerzenia oferty dostępnych specjalistów. Działania te są nadzorowane przez Panią Annę Kowalską. W chwili obecnej w naszym SP ZOZ działają dwie poradnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia: kardiologiczna i ginekologiczna . 

W ramach usług komercyjnych planujemy w najbliższych tygodniach rozpocząć działalność poradni dermatologiczne j(mamy już dwóch dermatologów gotowych podjąć współpracę – trwają zapisy na wizyty pod numerami: 18 33 10 028 i 18 33 10 078.

Prowadzimy intensywne rozmowy z okulistami. O kolejnych specjalnościach nie chcę na razie mówić, ponieważ nie będę wyprzedzać faktów. W każdym razie zachęcam wszystkich do śledzenia informacji , które będą się pojawiać na stronie www.spzozvitalmed.pl w najbliższych tygodniach .

Józef Budacz: Co Pan myśli o prywatyzacji przychodni. W jakim kierunku Pana zdaniem powinna ona pójść. 

Waldemar Siwiec: O prywatyzacji decyduje podmiot tworzący. To również on ocenia zalety i wady takiej koncepcji. Można powiedzieć, że okoliczności zewnętrzne mające wpływ na decyzje zmieniają się w ostatnim czasie. Trudno przewidzieć, jaka będzie wdrażana przez nowy rząd i parlament strategia w ochronie zdrowia, w związku z tym trudno przewidzieć co może się wydarzyć i jak należy postępować.

Józef Budacz: Wspomniał Pan o Pani Annie Kowalskiej. Jaką rolę pełni w kierowanym przez Pana ośrodku zdrowia. Z tego, co wiem to regulamin organizacyjny ośrodka nie uwzględnia funkcji z-cy kierownika. Nie doczytałem się w tym regulaminie takiego stanowiska (może coś przeoczyłem). Prosiłbym o wyjaśnienie. 

Waldemar Siwiec: Oczywiście ja też znam regulamin organizacyjny i nie ma w nim wprost mowy o stanowisku zastępcy kierownika , choć są zapisy w statucie zakładu o wyznaczaniu przez kierownika zastępcy. Niemniej Pani Anna Kowalska jest zatrudniona jako asystent kierownika do momentu zatwierdzenia zmian w regulaminie organizacyjnym. W aktualnie obowiązującym regulaminie jest mowa o obsłudze administracyjno -gospodarczej .

Zobacz również