Parzenice za najciekawsze inicjatywy w ofertach turystycznych przyznane

Parzenice za najciekawsze inicjatywy w ofertach turystycznych przyznane

Po raz kolejny Małopolska Izba Turystyki wyróżniła najciekawsze inicjatywy mijającego roku. „Góralskie Parzenice 2015”, które wręczali: członek Zarządu Leszek Zegzda i prezes MIT Ryszard Sikora, trafiły do osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla rozwoju i promocji turystyki w Małopolsce.

Kończący się rok kalendarzowy to okazja do podsumowań i dyskusji o planach na przyszłość. Na zaproszenie prezesa MIT w Limanowej spotkali się działacze oraz przedstawiciele instytucji działających w obszarze turystyki.

– Turystyka zawsze była ważnym elementem życia społecznego. Jest szansą otwarcia się na świat, spotykania się z ludźmi – mówił członek ZWM Leszek Zegzda. – To, co się wydarzyło przez ostatnie 20 lat, to jest krok absolutnie milowy w naszej Małopolsce. Pod względem poziomu oferowanych usług jesteśmy w Europie. Nastąpił niesamowity wzrost odwiedzających nas turystów, a z tego 1/3 to turyści z zagranicy. Udział turystyki w PKB Polski wynosi 7%, natomiast w Małopolsce sięga 10%. Turystyka jest potężną gałęzią gospodarki w naszym regionie – podkreślał przedstawiciel samorządu województwa, wyrażając wdzięczność reprezentantom branży turystycznej za inicjatywy i zaangażowanie.

Szczególną formą podziękowań za podejmowane działania były odznaczenia i nagrody dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla rozwoju i promocji małopolskiej turystyki, wręczone przez członka ZWM Leszka Zegzdę, w towarzystwie prezesa MIT Ryszarda Sikory. Złoty Krzyż Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (przyznany przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego) otrzymał trener Akademii Pilotów Wycieczek, podróżnik, przewodnik tatrzański i beskidzki, instruktor przewodnictwa górskiego, a także ratownik GOPR dr Ryszard Nowak, a Odznakę honorową Ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Turystyki” – inicjator akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”, mecenas Czesław Szynalik.

Z kolei tegorocznymi laureatami nagrody „Góralska Parzenica 2015” zostali: prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski; Leszek Dziura – dyrektor TVP Kraków; wiceprezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej Jan Wieczorkowski; członek Zarządu Polskapresse Andrzej Wojdyło; prezes zarządu głównego GOPR Jan Łuszczewski; zastępca burmistrza Limanowej Wacław Zoń; prezes UTC Tour Operator Sp. z o.o. Mieszko Laskowski; samorządowiec, regionalista, wieloletni konferansjer „Limanowskiej Słazy” Marian Wójtowicz; Firma EMITER Sp. j. w Limanowej; dziennikarz radiowy i prezes Polskiego Radia w Warszawie Andrzej Siezieniewski oraz prezes firmy SUPERSNOW (producent armatek naśnieżających) Damian Piotr Dziubasik.

Nagrodę honorową „PARZENICA” otrzymują biura podróży, organizacje turystyczne, samorządy, podmioty gospodarcze, a także osoby indywidualne, za wdrożone inicjatywy w zakresie produktu turystycznego, rozwoju bazy turystycznej, podnoszenia jej standardu i oferowanych usług, nowoczesnych rozwiązań w zakresie szkolenia pracowników turystyki, nowych technologii sprzedaży produktu turystycznego, transportu, a także wydawnictw oraz popularyzacji problematyki turystycznej w środkach masowego przekazu. Wyróżnienia ustanowiła i przyznaje Małopolska Izba Turystyki (oddział małopolski Polskiej Izby Turystyki).

(Agenda UMWM w Nowym Sączu)

Zobacz również