Piękna Ziemia Gorczańska "za" Lokalną Strategią Rozwoju

Piękna Ziemia Gorczańska "za" Lokalną Strategią Rozwoju

W miniony poniedziałek w Sali Obrad Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD „Piękna Ziemia Gorczańska”. Członkowie LGD podjęli uchwałę dotyczącą zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

   Porządek Obrad przewidywał m.in. Przedstawienie projektu zmian w Statucie oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie. Przedstawienie projektu zmian w Regulaminie Rady oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Rady. Najważniejszym punktem było przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020.  Poprzedzone było to spotkaniami Zespołu Roboczego ds. opracowania LSR na lata 2014 – 2020.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia procedur oceny i wyboru operacji oraz grantobiorców. Podjęto także uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów oceny operacji oraz grantobiorców wraz z procedurą ustalenia i zmian kryteriów. Uzupełniono także skład Rady o dwóch przedstawicieli Miasta Mszana Dolna (Jan Stożek, Janusz Matoga).

   Zebranie sprawnie poprowadził Wójt Gminy Niedźwiedź Janusz Potaczek. Zmiany referował Vice-prezes LGD „Piękna Ziemia Gorczańska” Mateusz Cichański. Na zakończenie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzenia uczestnikom Walnego Zebrania złożyli: Przewodnicząca Rady Gminy Mszana Dolna Aleksandra Kania, Przewodnicząca Rady Miasta Mszana Dolna Agnieszka Modrzejewska – Potaczek, Burmistrz Miasta Mszana Dolna Józef Kowalczyk oraz Wójt Gminy Niedźwiedź Janusz Potaczek.       

Zobacz również