Plan sesji rady Miasta Mszana Dolna

Plan sesji rady Miasta Mszana Dolna

W najbliższą środę o godzinie 14.00 odbędzie się XIV zwyczajna sesję Rady Miasta Mszana. Odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.Piłsudskiego 2.

 

Porządek obrad XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna:

1. Otwarcie XIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
3. Wystąpienia zaproszonych Gości.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działki ewid. nr 1334/15 o pow. 0,00060 ha) stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu (części działki 4703/5) stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości (działki ewid. nr 10090/99) stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna, położonej na os. Krakowska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu (części działki ewid.4312/6) stanowiącego własność Miasta Mszana Dolna.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
10.Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
11.Wolne wnioski.

Zobacz również