Mszana Dolna. Liderzy ŚDM kolędowali w kościele pw. Św. Michała Archanioła

Mszana Dolna. Liderzy ŚDM kolędowali w kościele pw. Św. Michała Archanioła

Liderzy i wolontariusze Światowych Dni Młodzieży kolędowali w kościele pw. Św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej.

W ten sposób Komitet Parafialny chciał zachęcić mieszkańców miasta do zaangażowania się w przygotowania do przyjęcia pielgrzymów. Wszyscy chętni do włączenia się w wolontariat mogą kontaktować się z członkami komitetu podczas ich dyżurów w każdy piątek od godz. 19.00 do godz. 20.00 w domu parafialnym lub pod adresem swmichalmszanasdm@gmail.com. Organizatorzy zachęcają do aktywności szczególnie młodych ludzi znających języki obce, grających na instrumentach i tych, którzy ukończyli kurs pierwszej pomocy lub należą do Maltańskiej Służby Medycznej.

W ramach przygotowań do ŚDM utworzono kilka sekcji, które zajmą się poszczególnymi działaniami. Ponadto, podczas wizyty duszpasterskiej, księża rozdają deklaracje i zachęcają do przyjmowania uczestników ŚDM do swoich domów. Ci, którzy się na to zdecydują, będą zobowiązani zapewnić im zakwaterowanie od 25 do 31 lipca. W tym zakresie potrzeby są duże, ponieważ do dekanatu mszańskiego może przybyć nawet kilka tysięcy pielgrzymów. 

Tekst: Monika Antosz-Grodzicka

Zobacz również