Mszana Dolna. Miasto rozda na profilaktykę 81 tyś. złotych w drodze konkursu

Mszana Dolna. Miasto rozda na profilaktykę 81 tyś. złotych w drodze konkursu

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszanie Dolnej rozdysponowała pieniądze na 2016 rok.

– Zmieniły się przepisy dotyczące wydatkowanie środków w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, co będzie skutkowało tym iż samorządy gminne będą bardziej szczegółowo niż do tej pory sprawdzane na co i jakie cele wydają pieniądze pochodzące z tego funduszu – mówił do radnych podczas ostatniej sesji Józef Kowalczyk, Burmistrz Mszany Dolnej.

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok przedstawił radnym Mieczysław Magierski, Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Jak wiadomo środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Jeżeli chodzi o finanse, to z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 300 tyś. złotych. 297 tyś. złotych przeznaczyliśmy na profilaktykę, a pozostałe 3 tysiące złotych na narkomanię.

Szczegółów finansowych całego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Mieczysław Magierski nie przedstawił. Pieniędzy nie otrzymał TKKF i PZW Koło Mszanka (niewiele ponad 8 tyś. złotych).

Mniejsze pieniądze otrzymał Miejski Ośrodek Kultury, który ich cześć rozdzielał na sekcję biegów czy grupy regionalne.

Jednak nic straconego. Jak zapewnił Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na tego typu cele zarezerwowane jest 81 tysięcy złotych.

Będzie się można o nie starać w drodze konkursu. Radni dopytywali o jego formę, ale szczegółów na sesji nie usłyszeliśmy. Józef Kowalczyk zapowiedział, że najpóźniej do końca stycznia mszański magistrat przedstawi mieszkańcom formułę i szczegóły konkursu.

Zobacz również