Nie pracujesz, jesteś bezrobotny? Przyjdź do szkoły górskiej

Nie pracujesz, jesteś bezrobotny? Przyjdź do szkoły górskiej

Na gościńcu kariery – to projekt, w ramach którego osoby młode: niepracujące (bierne zawodowo lub bezrobotne), w wieku 18-29 lat, uzyskają realne szanse zatrudnienia. Adresowany jest także do osób niepełnosprawnych i młodych rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby młode w wieku 18-29 lat, bierne zawodowo i bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (jednak mogą być studentami studiów niestacjonarnych), zamieszkujące teren powiatów: limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego, suskiego, wadowickiego, w tym osoby niepełnosprawne, rodzice powracający na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem i osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

Przewidywana liczba uczestników Projektu wynosi 135 osób, w tym 33 kobiety i 102 mężczyzn. Proces rekrutacji rozpoczął się 11 stycznia 2016 r., a jego zakończenie planowane jest na 31 maja 2016 roku. Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Projektu zlokalizowanym w Szkole Górskiej w Łętowem pod nr. 277, osobiście, telefonicznie (tel. 18 33 15 316 lub 601 230 460) albo przez stronę internetową: http://szkolagorska.eu/projekty-unijne/. Osobą odpowiedzialną jest Teresa Przybylska – koordynator projektu.

Uczestnicy otrzymają minimum trzy formy pomocy: przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwo pracy (min. 3 oferty dla każdego uczestnika) oraz do wyboru: szkolenia zawodowe (120 osób) lub 5 miesięczne staże (15 osób).

Zaplanowano następujące szkolenia zawodowe:

Instruktor sportu w dwóch specjalnościach: narciarstwo zjazdowe oraz trener personalny

Instruktor sportu w dwóch specjalnościach: strzelectwo sportowe i bojowe oraz trener personalny

Instruktor sportu w dwóch specjalnościach:  surwiwal oraz trener personalny

Instruktor sportu w dwóch specjalnościach:  sztuk walki oraz trener personalny

Instruktor sportu w dwóch specjalnościach:  wspinaczka skałkowa oraz trener personalny

Instruktor sportu w dwóch specjalnościach:  pływanie oraz trener personalny

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej:

Praca na wysokości + moduł malowanie/antykorozja/konserwacja, szkolenie wg standardów IRATA (certyfikat uznawany w Europie).

pawanie z modułem praca na wysokości – 2 moduły spawania

Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych, wg programu Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Brukarz

Cieśla/stolarz budowlany + moduł praca na wysokości

Stajenny

Pracownik pomocniczy w ogrodnictwie

Projekt realizowany jest z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, a jego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi: 1 707 146,57 zł. Realizatorami są SZKOŁA GÓRSKA – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju SYNERGIA.

Zobacz również