Powiat Limanowski podsumowuje inwestycyjny 2015 rok

Powiat Limanowski podsumowuje inwestycyjny 2015 rok

Władze Powiatu Limanowskiego podsumowały rok, jeżeli chodzi inwestycje. Na stronie internetowej starostwa można przeczytać o najważniejszych pracach wykonanych w 2015 roku.

A. Inwestycje zrealizowane:

1. Rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dobrej – etap I rozbiórka oraz wykonanie stanu zerowego.  

Wartość brutto: 421 tys. 890,00 zł    
Czas realizacji: 27.10.2014r. – 30.04.2015r.

2. Budowa hali sportowej połączonej ze szkołą wraz z infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, ul. Zygmunta Augusta 8 w Limanowej – etap I.

Wartość robót brutto: 544 tys. 197,00 zł          
Czas realizacji: 12.03.2015r. – 15.09.2015r.
            
3. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku C Starostwa Powiatowego w Limanowej.

Wartość robót brutto: 421 tys. 933,00 zł
Czas realizacji: 22.05.2015r. – 10.08.2015r.

4. Utwardzenie części działki budowlanej (dz.ew. nr 4/2 obr. 7 Miasto Limanowa) w tym budowa 10 miejsc postojowych wraz z odwodnieniem oraz budowa ogrodzenia i rozbiórka części rampy.

Wartość robót brutto: 119  tys. 400,00 zł
Termin wykonania: 14.07.2015 – 12.08.2015r.

5. Rozbiórka elementów żelbetowych oraz wywóz elementów po rozbiórce.
           
Wartość robót brutto: 42 tys. 885,18 zł
Termin wykonania do dnia: 29.07.2015r.

6. Dostosowanie pozostałej części istniejącego placu przy budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej do nowej części utwardzenia.

Wartość robót brutto: 23 tys. 839,25 zł
Termin wykonania do dnia: 18.08.2015r. 

7. Wykonanie zabezpieczenia ścian i narożników w budynku domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu.

Wartość robót brutto: 28 tys. 891,08 zł
Termin wykonania do dnia: 18.11.2015r. – 11.12.2015r.
 
B. Inwestycje w trakcie realizacji:

1. Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich   mieszkańców poprzez modernizacje, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia. Zadanie współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego mechanizmu Finansowego w ramach Programu PL07.

Wartość projektu: 2 784 770,87 zł
Dofinansowanie: 2 227 817,00 zł
Czas realizacji: sierpień 2014r. – kwiecień 2016r.

Działania w ramach projektu:

– Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Limanowej – 1 229 936,10 zł
– Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – 218 326,24 zł
– Nadzór budowlany – 23 493,00 zł
– Zakup wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Limanowej – 410 932,79 zł
– Zakup wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – 160 740,50 zł
– Zakup wyposażenia do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu – 481 099,75 zł
– Badania profilaktyczne oraz terapia dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej objętych projektem pod kątem chorób nowotworowych – 67 961,94 zł
– Szkolenia dla personelu Domu Pomocy Społecznej w Limanowej i Mszanie Dolnej – 15 280,00 zł
– Promocja i informacja w ramach projektu – 21 000,00 zł
– Zarządzanie – 156 000,55 złotych.

W 2015 roku zrealizowano działania na kwotę 2 378 098,00 zł.

2. Budowa Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód geotermalnych w Porębie Wielkiej. 

Wartość robót brutto: 11 980 790,94 zł
Czas realizacji do dnia: 13.02.2015r. – 15.12.2016r.
W roku 2015 zrealizowano roboty na kwotę 2 955 937,00 zł.

3. Rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej części budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobrej – etap II, zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Wartość brutto: 2 883 531,24 zł
Dofinansowanie w roku 2015: 524 621,00 zł
Czas realizacji: 27.08.2015r. – 15.11.2016r.

W 2015 roku zrealizowano prace na kwotę 1 065 640,71 zł.

Zobacz również