Radni Sejmiku uchwalili budżet województwa na 2016 rok

Radni Sejmiku uchwalili budżet województwa na 2016 rok

Budżet województwa na 2016 rok czy projekt „Jeżdżę z głową” – m.in. tymi sprawami zajmowali się radni województwa podczas ostatniej w tym roku sesji sejmiku.

Grudniowa sesja sejmiku rozpoczęła się od ślubowania Teresy Starmach, nowej radnej województwa małopolskiego. W regionalnym parlamencie zastąpi Bogusława Sonika, który został posłem.  

– Bycie radnym województwa to wielki zaszczyt. Bardzo się cieszę, że mogłam tutaj wrócić – mówiła tuż po ślubowaniu Teresa Starmach, która była radną województwa także w poprzednich kadencjach: 2006-2010 i 2010-2014. 

Jak kształtuje się stan finansów województwa?
Radni województwa przyjęli budżet województwa na 2016 rok. Jak podkreślał jeszcze przed głosowaniem marszałek Jacek Krupa, prace nad uchwałą były bardzo intensywne. 

– Nad projektami wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego, jak i uchwały budżetowej pracowaliśmy niemal do ostatniej chwili – mówił marszałek Jacek Krupa, dodając, że ostatnie prace zakończyły się zaledwie na kilka godzin przed rozpoczęciem sesji sejmiku.

Przedstawiając projekt wieloletniej prognozy marszałek zaznaczył, że została ona przygotowana w oparciu o założenia makroekonomiczne opracowane przez Ministerstwo Finansów. Zakładają one m.in. że inflacja w 2016 roku będzie się utrzymywać na poziomie 1,7%. 

– Co ważne, według wieloletniej prognozy finansowej już w 2017 roku dochody województwa przekroczą wydatki – podkreślał Jacek Krupa. 

Szczegóły założeń zawarte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego z autopoprawką można zobaczyć tutaj.

Budżet Małopolski na 2016 rok przyjęty
Jak zaznaczył marszałek Krupa, Zarząd WM złożył do przedstawionego w listopadzie projektu budżetu województwa trzy autopoprawki – w tym m.in. wynikająca z konieczności przeniesienia zadań z 2015 roku na rok 2016. Zalecono również zwiększenie wydatków m.in. na przygotowanie i promocję bazy kadry naukowców czy wsparcie TOPR, GOPR i WOPR. Więcej informacji nt. autopoprawek Zarządu WM można znaleźć tutaj.

Marszałek Małopolski przypomniał także strukturę wydatków w budżecie Małopolski na 2016 rok. Najważniejsze obszary to m.in. transport i łączność (ponad 797 mln zł), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (132 mln zł) czy pomoc społeczna (87 mln zł).

– Udział wydatków inwestycyjnych w przyszłorocznym budżecie to aż 46,7 proc. Tak wysoki poziom jest możliwy dzięki temu, że nasze dochody stale rosną. Myślę, że to jeden z wyraźnych sygnałów tego, że Małopolska rozwija się w dobrym tempie dodał na zakończenie marszałek Krupa.

– To dobry budżet, mądry i przemyślany, a nie oparty na entuzjazmie, jakiś chwilowych pomysłach. To realny plan pracy oparty o wieloletnią prognozę finansową. Uwzględniono tam wszystkie istotne, a co najważniejsze realne do wykonania zadania. Są więc modernizacje dróg, prace przygotowawcze do Światowych Dni Młodzieży, a także programy, które województwo realizuje z powodzeniem od wielu lat komentował Leszek Zegzda, członek ZWM i szef klubu radnych PO.

Z kolei radny Grzegorz Biedroń dodał, że na propozycje Zarządu WM patrzy optymistycznie, bo ustalanie tegorocznego budżetu przebiegało w duchu pracy zespołowej i mądrej debaty.– Wskaźnik inwestycji zbliżający się do poziomu 50 proc. jest bardzo pozytywny. Choć w mojej opinii musimy dążyć do wzorców, jakie wytycza teraz choćby województwo dolnośląskie, które prowadzi bardzo dobrą politykę rozwoju gospodarczego. Nie możemy osiadać na laurach, bo stracimy obecną pozycję i zostaniemy wyprzedzeni przez inne regiony dodał szef klubu radnych PIS.

Z kolei Adam Domagała, przewodniczący klubu radnych PSL podkreślał, że konieczna jest dalsza inwestycja w kolej, w  tym rozszerzanie siatki połączeń obsługiwanych przez Koleje Małopolskie.

W głosowaniu budżet województwa został przyjęty 22 głosami za, przy 16 głosach wstrzymujących. Nikt nie zagłosował przeciwko.

Dofinansowanie dla gmin
Poza budżetem radni przyjęli także m.in. uchwałę przekazującą 47 małopolskim gminom środki na program realizowany przez  Województwo Małopolskie „Jeżdżę z głową” na rok 2016. To kolejna edycja tego programu realizowana we współpracy z gminami.

Obrady XVII Sesji Sejmiku zakończyły się wspólnym odśpiewaniem kolędy oraz noworocznymi życzeniami. 
Kolejna Sesja Sejmiku zaplanowana jest na 15 stycznia 2016 roku.

(Biuro prasowe)

Zobacz również