W grudniu bezrobocie poszło w górę

W grudniu bezrobocie poszło w górę

O 286 osób wzrosło bezrobocie w porównaniu z listopadem 2015 roku. Dane na temat bezrobocia przedstawił Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej.

W porównaniu do grudnia 2014 roku, liczba bezrobotnych była z kolei mniejsza o 1266 osób. W ewidencji osób bezrobotnych na koniec grudnia jest zarejestrowanych 7549 osoby Większość z nich trwale są dotknięte bezrobociem.

Do tej kategorii można zaliczyć osoby:

v  do 30 r. życia –  2928 osób,

v  powyżej 50 r. życia – 1355 osób,

v  posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r. życia – 1211 osób,

v  niepełnosprawne – 252 osoby,

v  posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r. życia – 8 osób,

v  korzystające ze świadczeń z opieki społecznej – 11 osób,

v  długotrwale bezrobotne – 4607 osób.

– Od początku 2015 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy) skorzystało łącznie 2791 osób bezrobotnych – mówi Marek Młunarczyk, dyrektor PUP w Limanowej.  

– Zostali oni skierowani na staże, do prac interwencyjnych, w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy czy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia. Ponad 450 osób skorzystało z możliwości pozyskania środków, które przeznaczyli na założenie własnej działalności gospodarczej – dodaje.

W grudniu pracodawcy zgłosili w ramach ofert  166  wolnych miejsca pracy i aktywizacji zawodowejWśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy tylko  6  dotyczyło osób z orzeczoną niepełnosprawnością.  

Źródło: PUP Limanowa

Zobacz również