W Olszówce zakończyło się kolędowanie dzieci i młodzieży

W Olszówce zakończyło się kolędowanie dzieci i młodzieży

Osiem grup kolędniczych – z Lubomierza, Kasinki Małej, Kasiny Wielkiej, Łostówki, Olszówki, Mszany Górnej i Raby Niżnej – wzięło udział w XIV Przeglądzie Kolędniczym dzieci i młodzieży z gminy Mszana Dolna pt. "Kolędujmy wszyscy wraz".

Podczas gdy w innych regionach tradycje kolędnicze odchodzą w zapomnienie, w gminie Mszana Dolna, na ziemi zagórzańskiej, są żywe i piękne. Przed publicznością zgromadzoną w remizie zaprezentowały się grupy kolędnicze z turoniem i z gwiazdą, prezentując bogaty folklor kolędniczy z regionu Zagórzan. Kolędnicy śpiewali, podsypywali owsem i bawili gości żartem.

Celem przeglądu jest podtrzymywanie tradycji kolędniczych regionu Zagórzan. W jury oceniającym występy zasiadali: Zofia Piekarczyk, Piotr Lulek i Wojciech Kusiak. 

Imprezę prowadzili Urszula Góralik i Andrzej Gackowiec. 

Organizatorami przeglądu byli: Urząd Gminy Mszana Dolna, Zespół Szkół i Przedszkola w Olszówce oraz OSP, Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Rodziców i Rada Sołecka Olszówki.

Źródło:gorce24.pl

Zobacz również