Insp. Tomasz Miłkowski nowym Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie

Insp. Tomasz Miłkowski nowym Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie

Dzisiaj, 2 lutego 2016 r. odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Inspektor Tomasz Miłkowski został powołany na wniosek Komendanta Głównego Policji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

W dzisiejszej uroczystości udział wziął wiceminister MSWiA pan Jarosław Zieliński, który wprowadzał nowego komendanta garnizonu małopolskiego, Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj, Wojewoda Małopolski pan Józef Pilch, Prezydent Krakowa pan Jacek Majchrowski a także liczne grono przedstawicieli współpracujących z Policją służb i samorządów. Podczas ceremonii obecni byli także wszyscy komendanci jednostek garnizonu małopolskiego Policji.

Ceremonię przekazania urzędu rozpoczęło wprowadzenie do sali narad sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.  Następnie zostały przeczytane obecnym decyzje ministra MSWiA o odwołaniu dotychczasowego komendanta wojewódzkiego a także o powołaniu jego następcy.  

Ustępujący ze stanowiska nadinsp. Mariusz Dąbek uroczyście pożegnał się ze sztandarem i przekazał służbę inspektorowi Tomaszowi Miłkowskiemu.

Wiceminister MSWiA pan Jarosław Zieliński podziękował mu za dotychczasową służbę, a także życzył sukcesów nowemu komendantowi wojewódzkiemu. Wspominając o  zadaniach, które czekają w najbliższym czasie polską policję  podkreślił jak ważną rolę spełni  garnizon małopolski w związku m.in. ze Światowymi Dniami Młodzieży.

Następnie głos zabrał  Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj, który również w ciepłych słowach podziękował dotychczasowemu komendantowi za 4 lata dowodzenia małopolską policją, a insp. Miłkowskiemu pogratulował awansu.

Słowa pożegnania do zebranych wygłosił także nadinsp. Mariusz Dąbek. Swoim dotychczasowym podwładnym podziękował za trud i rzetelną pracę dzięki której Policja Małopolska była zawsze bardzo wysoko oceniana.

Pod koniec uroczystości do zgromadzonych przemówił insp. Tomasz Miłkowski, który wyraził zadowolenie, że będzie mógł w naszym garnizonie pełnić tę zaszczytną funkcję.

Insp. Tomasz Miłkowski służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku, pełniąc ją początkowo w pionie prewencji i dochodzeniowo-śledczym Komisariatu IV w Rudzie Śląskiej. Po ukończeniu w 1995 roku Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, służbę kontynuował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej. Od 2000 roku związany był ze Szkołą Policji w Katowicach, pełniąc tam funkcje kierownicze zarówno w komórkach logistycznych, jak i dydaktycznych. Od 2007 roku był radcą, do zadań którego, należała koordynacja współpracy międzynarodowej szkoły  oraz problematyka pozyskiwania i wykorzystywania funduszy pomocowych. W 2011 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwego w sprawach logistycznych.

Insp. Tomasz Miłkowski jest doktorem nauk prawnych. Za osiągnięcia w służbie wyróżniony Brązową i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, Brązowym Medalem „Za zasługi dla Policji” oraz Medalem Srebrnym „Za długoletnią służbę”.

Zobacz również