Jeśli sam wyprodukujesz miód, pieczywo czy ser, to będziesz mógł to teraz legalnie sprzedać

Jeśli sam wyprodukujesz miód,  pieczywo czy ser, to będziesz mógł to teraz legalnie sprzedać

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, rozszerza katalog przychodów z innych źródeł od 01 stycznia 2016 r. poprzez dodanie pkt. 1c do art. 20 ustawy o PIT, o: przychodach ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, które pochodzą z własnej uprawy, hodowli czy chowu.

Wyjątkiem są przetworzone produkty roślinne i zwierzęce, jakie uzyskuje się w ramach prowadzonych  działów specjalnych produkcji  rolnej oraz produkty opodatkowane akcyzą.

Do końca 2015 r., bez konieczności rejestrowania działalności można było sprzedawać jedynie nieprzetworzone produkty roślinne i zwierzęce (z własnych plonów), np. owoce czy  warzywa.

Teraz oprócz marchewki z własnego ogródka czy gruszek z własnego sadu, można oferować na lokalnym targu wytworzone we własnym zakresie z własnych surowców  takie produkty jak: wędliny, miód,  pieczywo, ser czy konfitury.

Oczywiście oprócz wykorzystania do wytworzenia produktów surowców pochodzących z własnej uprawy  lub hodowli jest kilka dodatkowych warunków do spełnienia, aby obrót ze  sprzedaży takich domowych wyrobów można było uznać za przychody z innych źródeł, a mianowicie:

– sprzedający je nie może być przedsiębiorcą;
– sprzedaż musi być dokonywana bezpośrednio do konsumentów, a więc nie może ona być wykonywana  na rzecz przedsiębiorców, osób  prawnych czy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
– sprzedaż musi następować w miejscu przetworzenia produktów albo w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu, tj. na targowiskach (za wyjątkiem wnętrz budynków i ich części);
– w proces przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych nie mogą być zaangażowane osoby na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło czy innych o podobnym charakterze.
– obowiązek posiadania w miejscu sprzedaży jej ewidencji, prowadzonej odrębnie za każdy rok podatkowy, zawierającej co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu i przychód narastająco od początku roku.

– musi spełniać również warunki weterynaryjne.

Dzienne przychody muszą być zaewidencjonowane w dniu sprzedaży.

Źródło:www.zyciepw.pl

Zobacz również