Język polski na wesoło i z łamigłówką

Język polski na wesoło i z łamigłówką

„Jola lojalna i Jola nielojalna”, „Suchą szosą Sasza szedł” i inne łamańce językowe sprawiły niemały kłopot uczestnikom konkursu polonistycznego zorganizowanego w Zespole Szkoły i Przedszkola w Łostówce w ramach Szkolnego Dnia Języka Ojczystego.

Uczniowie klas IV-VI łamali sobie głowy nad zadaniami sprawdzającymi znajomość alfabetu i zasad ortograficznych. Podawali znaczenie związków frazeologicznych, a także wskazywali poprawne formy gramatyczne wyrazów. Celem konkursu było m.in. zwrócenie uwagi na szerzenie się błędów typu: „poszłem”, „umią”, „kupywać”, „lubieć” czy „21 luty”. Dzięki podobnym akcjom uczniowie mają stawać się świadomymi użytkownikami języka i doceniać jego wartość kulturotwórczą.

Jak stwierdzili uczestnicy szkolnej zabawy, poprawne mówienie oraz pisanie w języku polskim to trudna sztuka, wymagająca wysiłku. Zadanie nauczycieli polega natomiast na uczynieniu z tego wysiłku mody, w myśl hasła jednej z kampanii społecznych, odbywającej się pod patronatem Rady Języka Polskiego – „Język polski jest ą – ę”. Dzień Języka Ojczystego, obchodzony 21 lutego, ma charakter międzynarodowy. Został ustanowiony przez UNECSO w 1999 r., by wspierać ochronę różnorodności językowej.

Zobacz również