Krótka sesja Rady Gminy Mszana Dolna

Krótka sesja Rady Gminy Mszana Dolna

W środę 10 lutego o godz. 9:00, w sali obrad Urzędu Gminy Mszana Dolna przy ul. Spadochroniarzy 6 odbędzie się sesja Rady Gminy Mszana Dolna.

 1. Otwarcie XX zwyczajnej sesji Rady Gminy Mszana Dolna i stwierdzenie     prawomocności obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Wystąpienia Gości.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mszana Dolna.
 7. Debata dotycząca bezpieczeństwa na terenie Gminy Mszana Dolna w ramach konsultacji społecznych do tworzenia „Krajowej mapy zagrożeń”.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie XX  zwyczajnej sesji Rady Gminy Mszana Dolna.

Zobacz również